Zomertijd met God, een fotoverslag

Zomerzon-300x260

Rieke de Kool

Vlak voor de zomervakantie riepen we bezoekers van de Sint-Jansgemeente op om in de vakantieperiode een foto te maken van een mens, een voorwerp, een gebouw of iets in de natuur waarin iets zichtbaar wordt van God. Tijdens de Startzondag zijn de foto’s gepresenteerd. Op verzoek plaatsen we ze nu ook op de website.

Corsica, hoogten en diepten
Wat ik bijzonder vond aan het eiland Corsica en wat me trof, was de enorme diepte (zee) en hoogte (bergen en rotsen). Ik moest daarbij telkens denken aan de liefde van Christus, die zo enorm hoog en diep is, dat gaat ons verstand te boven. Thuisgekomen las ik de Bijbeltekst in Efeze 3 waarin dat prachtig verwoord wordt: ‘Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat.’ Hoog en diep, dat kan soms voelen als niet te bereiken. God is groter dan mijn kleine leven en niet te vatten in woorden of beelden. Tegelijkertijd is Hij zo diep afgedaald in Zijn Zoon dat Hij meer nabij kan komen dan een mens komen kan in mijn leven. Die twee kanten van het geloof horen voor mij heel erg bij elkaar. Verborgen aanwezig draagt Hij mijn ( ons) bestaan. En dat bestaan is ook vol hoogten en diepten …

Janneke Bregman
Zomerse verfrissing
Het zwembad, een heerlijke verfrissing
op een hete zomerdag.
Zo verkwikt Hij ook steeds weer mijn ziel
door Zijn Woord en Geest.
Psalm 23

Jeannette den Hartog
Frankrijk, Saint Paul de Vence
Gelovigen zijn als een huis waarin Gods licht schijnt.
Door Zijn licht zien wij het licht.
Samen mogen we stralen als een stad op een berg.
Matthéüs 5 en Psalm 36

Anne Marie Ghazi

De Geest spreekt alle talen
In Noord-Normandië is de protestantse kerk maar klein. We hadden vooraf even contact en speciaal voor onze kinderen was er wat speelgoed klaargezet. Er zaten minder dan twintig personen in de kerk, maar bijna iedereen had een taak tijdens de dienst. We spreken moeilijk Frans, maar door aanwezig te zijn konden we de mensen daar bemoedigen. En zij bemoedigden ons. We voelden ons zeer welkom. De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
 
Eize en Annemieke van den Heuvel

Curaçao, slavernijmuseum
‘Neem Mijn juk op u en leer van Mij.
Want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
En gij zult rust vinden voor uw zielen.
Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’
Mattheüs 11

Frankrijk, Pic de Chabrières
‘Het smalle pad is de weg naar de top waar Jezus staat,
de Rots waarop je kunt bouwen.
Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe
en slechts weinigen weten die te vinden.’
Matthéüs 7

Jordy Boot

Het gebed van Jabes
Tijdens onze vakantie las ik ‘Het gebed van Jabes’. In de vakantie verlangde ik nog meer naar rust, stilte, ontspanning en het doorbrengen van tijd met God, Om Zijn stem te verstaan. ‘Het gebed van Jabes’ is niet groot, weegt niet veel en paste altijd in m’n rugzak. In de bergen met mooie uitzichten, in de rust en stilte las ik steeds stukjes. Kostbare momenten! Leven vol verwachting, in verwondering en afhankelijkheid.  Bemoedigend om zo het nieuwe seizoen te beginnen en het Focusproject met elkaar te vervolgen!

Annelies Bügel

Jeruzalem, stad van God
‘Zo is het Israël gezegd,
hier zijn de zetels van het recht,
de troon waar David zal regeren!’
Psalm 122

Korinthe, Altijd goede moed
‘De geringe last die we
tijdelijk te dragen hebben
brengt ons een eeuwige luister
die alles omvat en alles overtreft.’
2 Korinthe 4

Focus op de gekroonde Christus
‘Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar,
gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
Trouw komt op uit de aarde
gerechtigheid ziet uit de hemel neer.’
Psalm 85

Rieke de Kool

Zwitserland, oudste orgel ter wereld
‘Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.’
Psalm 150

Genève, Reformatiemuur
Lijfspreuk op zegel Johannes Calvijn:
‘Heer, ik geef U mijn hart, bereidwillig en oprecht.’

De bergen schiep Hij
‘God is zoals een berg die niet wankelt tijdens stormen,
maar dwars door alles staande blijft.
Zo is Hij betrouwbaar voor altijd.
Heel de schepping laat iets zien van Wie Hij is.’
Christian Verwoerd

Stephanie Stehouwer

Verdun, 130.000 kruizen
‘O Heer, waar is de vredesduif
of zijn haar vleugels lam?’

Berlijn, Zionskirche
De kerk waar Bonhoeffer, pastor en verzetsheld, preekte

Berlijn, piano van Bonhoeffer
‘In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.’