Zaterdagavond 30 mei: 21.00 uur: Completen (dagsluiting getijdengebed)

SintJan_Koor-04_170615_110424

Completen (dagsluiting getijdengebed) op de avond voor Pinksteren, in de periode waarin we als Sint-Jansgemeente aansluiten bij het initiatief Thy Kingdom Come:

Zaterdagavond 30 mei om 21.00 uur: Completen in het schip van de Sint-Jan

Voorganger: ds. Marco Batenburg
Cantor-organist: Gerben Budding m.m.v. gemeenteleden
De Completen is de dagsluiting van het getijdengebed. Op de vooravond van het hoogfeest van Pinksteren klinkt orgelmuziek van o.a. Duruflé (‘Veni creator’) en Messiaen (Lofzang van de drie mannen in het vuur). Voor het vallen van de nacht zingen we ons avondlied en doen voorbede.

Zie voor de livestream het Youtube-kanaal van de Sint-Jansgemeente.

Orde van dienst voor de completen op zaterdag 30 mei 2020 Sint Janskerk (schip) Gouda

Vooravond van het hoogfeest van Pinksteren

Voorganger: ds. Marco Batenburg

Cantor-organist: Gerben Budding

M.m.v. cantorij

Stilte en uurslag

Allen gaan staan

Musica pro Deo ‘Komm, Heiliger Geist, Herre Gott’ – Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Openingsvers Ps. 141:1 en 2 (Liedboek)

Schuldbelijdenis

Voorganger:

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven.

Gemeente:

Amen.

Allen gaan zitten

Hymne Gz. 671 (Liedboek)

Psalmgebed Ps. 67a (Liedboek)

Schriftlezing

Stilte

Canticum Cantique des trois enfants (Dan. 3:77, 88) (uit: Messe de la Pentecote) – Olivier Messiaen (1908-1992)

Gebeden

Avondgebed

Voorbeden

Telkens besloten met: zo bidden wij tezamen …

Gemeente: Heer, ontferm U!

Stil gebed

In de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden:

Onze Vader … (Gz. 370, Liedboek)

Avondlied Gz. 253 (Liedboek v.d. Kerken)

Allen gaan staan

Zegenbede

Musica pro Deo

Choral varié sur le ‘Veni creator’, Op. 4 – Maurice Duruflé (1902-1986)

We verlaten in stilte de kerk