Woensdagavond 27 mei 19.30 uur: Vespers (Avondgebed)

par-Koorkerk-b

Vespers in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren, waarin we als Sint-Jansgemeente aansluiten bij het initiatief Thy Kingdom Come:

Woensdagavond 27 mei om 19.30 uur Vespers (Avondgebed) in het koor van de Sint-Jan

Voorganger: ds. Marco Batenburg
Cantor-organist: Gerben Budding m.m.v. cantorij en sopraan Nanette Mans
Tijdens deze gebedsdienst uit de monastieke traditie staat het onberijmde Psalmgebed centraal. De orde van dienst sluit aan bij zondag Exaudi (‘Hoor’, Psalm 27). Er zal muziek klinken van de hedendaagse componist Daan Manneke. Zie voor de livestream www.vespersgouda.nl

Orde van dienst voor de Vespers op woensdag 27 mei 2020 Sint-Janskerk Gouda

Zevende week van Pasen (Exaudi)

Voorganger: ds. Marco Batenburg

Cantor-organist: Gerben Budding

M.m.v. cantorij

Stilte en uurslag

Allen gaan staan

Musica pro Deo

‘Aleer het licht ten avond raakt’ – Daan Manneke

Openingsvers en Lofprijzing

I Voorganger II Allen

Allen gaan zitten

Psalmgebed

Gemeente: Psalm 27 (‘Voor de liefste een lofzang’)

Solist: Psalm 82 – Daan Manneke

Schriftlezing

Stilte

Canticum Lofzang van Maria (Magnificat) – Daan Manneke

Gebeden

Avondgebed

Voorbeden

Telkens besloten met: zo bidden wij tezamen …

Stil gebed

In de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden:

Onze Vader … (Toonzetting Bas Koster)

Avondlied Gz. 394 (LvdK) (1 voorzang 2 allen 3 mannen 4 vrouwen 5 orgel 6 allen 7 allen)

Allen gaan staan

Zegenbede

I Voorganger II Allen

We verlaten in stilte de kerk

Volgende Vespers op woensdag 3 juni 19.30 uur

De Vespers in de Sint-Janskerk gaan uit van de Protestantste Gemeente Gouda.

Voor leden van de Sint-Jansgemeente, in het kader van Thy Kingdom Come: zaterdagavond 30 mei om 21.00 uur: Completen (dagsluiting), te volgen via het YouTube-kanaal van de Sint-Jansgemeente.