Wijkkas

Binnen de Protestantse Kerk te Gouda heeft iedere wijkgemeente een eigen wijkkas. Vanuit de wijkkas van de St.Jansgemeente worden wijkgerichte activiteiten betaald zoals de catechese, koffiedrinken na de dienst, de gemeentegids, zondagsbrieven, liturgieën, onkosten voor Themaplusdienst, Jansdebat en het Focustraject. Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen, is ieder jaar een bedrag van rond de € 40.000,= nodig.

U kunt hieraan bijdragen door een gift over te maken op bank-rekeningnummer NL94 RABO 0373 7203 51 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda inz. wijkkas wijkgem. St. Janskerk of scan de QR code.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.