Werken als manier om het grote gebod in praktijk te brengen

Marie

Tekst: Rieke de Kool

Tijdens het Janscollege op dinsdag 14 januari in de Veste is Marie van der Meulen een van de sprekers, naast dominee Bas van der Graaf. Beginnend in de Bijbel zal zij laten zien welke rol je (vrijwilligers)werk kan spelen als je leeft met God en hoe anders het is als je je werk gelovend doet. Met haar gezin woont Marie in Amsterdam-Zuid, waar ze werkt als arbeids-vitaliteitscoach en tevens betrokken is bij LOZ Amsterdam, een pioniersplek voor millennials.

Je werk samen met God doen
Drie jaar geleden volgde Marie via de kerk van Tim Keller een training over geloof en werk. ‘Die was voor mij echt life-changing’, vertelt ze. ‘Wij christenen denken vaak dat werken en carrière maken bij de wereldse dingen horen en het leven met God veel belangrijker is. Zelf vond ik het voorheen best ingewikkeld om mijn tijd met God in een kwartiertje per dag te proppen. Zeker als doener, met ook de zorg voor mijn kinderen. Wat ik ontdekte is dat God, de Schepper, de eerste is die aan het werk is gegaan. Hij is gepassioneerd door welk werk dan ook. Hij houdt er nog veel meer van dan ik. Mijn werk, ook de kleine dingen daarin, mag ik samen met Hem doen. Hierdoor heeft niet alleen mijn relatie met God, maar ook mijn werk meer betekenis en diepgang gekregen.’

Bijbelse richtlijnen
Marie is ervan overtuigd dat God door onze dagelijkse taken en carrières heen veel kan doen: ‘Werken is een prachtige manier om het grote gebod in praktijk te brengen. Wij zijn geschapen naar Gods beeld. Door de zondeval is er gebrokenheid, maar niet alles van Gods glorie is weg. Door de dingen die we doen, kunnen we nog steeds iets van Hem weerspiegelen, ook naar mensen toe die God niet kennen.’
‘De Bijbelverhalen vertellen ons veel over werk’, aldus Marie. ‘Bijvoorbeeld hoe we ons op een goede manier tot ons werk verhouden, er meer betekenis in vinden, gezonde grenzen hanteren en op de plek waar we zijn een duurzaam verschil kunnen maken. Daar kijken we meestal niet naar. Het scheppingsverhaal kennen we uit ons hoofd, maar we staan er niet bij stil dat God onder meer een dag-nachtritme en een rustdag heeft ingevoerd. Wat zegt dat? Ook zei Hij dat het goed was en stopte terwijl Hij nog door had kunnen gaan met scheppen. Hij vond het genoeg. Daar zit ontzettend veel wijsheid in, zowel voor gelovigen als niet-gelovigen. Als we denken dat we God alleen kunnen eren als we geestelijke dingen doen, doen we God, onszelf en de wereld tekort.’

Dieper niveau
Over deze en andere thema’s gaat Marie tijdens het Janscollege graag in gesprek. Wie ze hoopt te ontmoeten? ‘Allen die van hun werk houden en hun baan naar een dieper niveau willen brengen. Maar ook diegenen die zich afvragen hoe ze God (meer) kunnen dienen met hun leven.’