Wat doe je morgen om deze tijd?

Foto-TTT

‘Ik ben nog student en doe de academische pabo. Morgenochtend heb ik een college orthopedogiek en daarna ga ik door met statistiek.’

‘Maandagmorgen rond deze tijd? Niet zo makkelijk te zeggen, omdat ik door mijn leeftijd niet meer zo’n vast patroon heb. Maar we beginnen de dag altijd samen met een stukje lezen uit de Bijbel. Daar praten we over en dan bidden we samen. En we zingen een lied.’

Deze voorbeelden zijn afkomstig uit interviews tijdens de morgendiensten van 22 september en 29 september in de Sint-Janskerk.

‘This Time Tomorrow’ – of ‘Morgen rond deze tijd’ – is een format dat bij Focus in blok 3 wordt gebruikt om verhalen over ons dagelijks leven te introduceren binnen de momenten dat we als gemeente samen zijn. Het gaat om een paar heel eenvoudige vragen:

  1. Waar ben jij morgen? Wat doe je daar?
  2. Wat maakt je daar blij/waar heb je zin in?
  3. Wat maakt je daar verdrietig/waar zie je tegen op?
  4. Waar kunnen we voor bidden en danken?

De bid- en dankpunten worden vervolgens meegenomen in de voorbede. Een toelichting op dit format is te lezen op de website van de IZB: ‘Een kort interview van een paar minuten aan de hand van deze vragen levert heel mooie inkijkjes op in wat andere gemeenteleden bezighoudt op de momenten doordeweeks als we elkaar niet zien. En heel vaak hoor je in de kleine, kwetsbare verhalen iets dat je zelf de spiegel voorhoudt: misschien zou ik dat ook eens zo kunnen doen.’

Daarnaast laten we This Time Tomorrow terugkomen op zoveel mogelijk bijeenkomsten: tijdens een startavond voor kringen, een gemeenteavond, een avond over het bezoekwerk, een toerustingsavond voor jeugdwerkers. Het format zal ook worden gebruikt voor een serie korte interviews met gemeenteleden die op Facebook, de website en t.z.t. op Instagram zullen verschijnen. Verder ligt het format ten grondslag aan sommige ‘Focus-interviews’ die in het kerkblad verschijnen.

Waarom doen we dit?
Door de IZB wordt dit als volgt verwoord: ‘We willen gemeenten zijn waarin ons geloof en ons dagelijks leven nauw met elkaar verbonden zijn. Daarom geven we dat dagelijks leven ook een plek in de eredienst en bidden we dan heel concreet voor elkaar voor ons leven op de plek waar we morgen zijn. Dat heeft een een belangrijke symbolische waarde: we zijn niet alleen gemeente van Christus als we bij elkaar zijn, maar ook als we verspreid in de samenleving onze plek innemen.’