Waar ons leven de gewone wereld raakt

Bonhoeffer

Blok 3 van het Focustraject gaat onder andere over de vraag waar ons leven de gewone wereld raakt. Volgens Bonhoeffer legt de christelijke gemeente er midden in deze wereld ‘in haar hele handel en wandel elk ogenblik getuigenis van af dat het uiterlijk van deze wereld verdwijnt (…). Maar haar blik is op de hemel gericht, vanwaar Hij zal wederkomen op wie ze wacht. (…) Ze is slechts op doortocht. (…) Arm en in lijden, hongerig en dorstig, zachtmoedig, barmhartig, vreedzaam zijn ze, vervolgd en gesmaad door de wereld, en toch zijn zij het ter wille van wie alleen de wereld nog behouden wordt. Ze bewaren de wereld voor het gericht van Gods toorn. Zij lijden, opdat de wereld nog onder het geduld van God kan leven.’ (D. Bonhoeffer, Navolging). Vragen, opmerkingen of goede ideeën voor het Focusteam? Spreek ons aan of mail ons op focus@sintjansgemeente.nl