Verduurzaming energieverbruik thuis

duurzaamheid

Na de gloedvolle dienst van zondag 24 mei door ds. Vreugdenhil over het zuchten van de schepping is het wellicht een mooi moment om aan de preek een vervolg te geven. Een mogelijkheid daartoe is de verduurzaming van uw/jouw energieverbruik thuis. Als energiecoach van de gemeente Gouda wil ik jullie van harte uitnodigen een energie-advies te laten uitbrengen. Daarin brengen we in beeld waar energie gebruikt wordt en laten we stap voor stap zien wat eraan gedaan kan worden. Aanmelden voor een advies is mogelijk bij energieadvies@gouda.nl. Dit is geen reclame voor een bedrijf. Het gaat om vrijwilligerswerk en het advies kost niets . Voor info zie maakgoudaduurzaam.nl. We zien uit naar uw/jouw aanmelding.

Met vriendelijke groet,
Martin Zegwaard