Tov

Peter Dijkstra kleiner

Foto: Mariëtte Hameeteman

Een lied dat mij raakt is het alom bekende Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy. Als A Rocha Groene Hart herkennen we ons erin. We onderscheiden ons van andere natuurorganisaties door de invalshoek en ons uitgangspunt: we vechten via de verwondering, al biddend en werkend.

Verwondering kan alleen optreden als we om ons heen de Ander en het andere werkelijk zien. Christus is die Ander en over Hem wordt gezegd (Kolossenzen): in Hem is alles geschapen, in de hemel en op de aarde. Hij is de Hoop. Voor mens, dier, plant, microbe, ster en zwart gat. In Christus is alles mogelijk. Hij is onze hartstocht, Hij is het leven zelf. Voor en in de mens, het dier, de plant, de microbe, de ster en het zwarte gat. Overal. Kosmos.

Als kind van elf werd ik gegrepen door de schoonheid van de wereld. Staand bij eb in de stilte op de zoute grens van de Waddenzee en een Friese kwelder zag ik hem: daar zwom midden in een greppel een kwal in volle mysterieuze schoonheid als een witte balletdanseres van de zee. Zo had ik het dier nog nooit gezien, wel als prutje, liggend op het strand. Ik wist en voelde: hij is net zo eigen en bijzonder als ik dat ben. Vanuit deze vroege kosmische ervaring is de liefde voor de schepping verder gegroeid. Ik heb als opdracht deze te laten floreren en te dienen.

Al ruim zes jaar onderhouden we met vrijwilligers de Stolwijkse Boezem met Het Zuid-Hollands Landschap. We zien de kleine veranderingen die ons werk teweegbrengt. Er komen meer verschillende bloemen, planten en dieren, zoals de ringslang. We voelen blijdschap als de buizerds die daar broeden ons begroeten met hun gemiauw. Afgelopen zomer vond een kind een reeëngewei en was vol enthousiasme. Onvergetelijk voor hem. Alle liefde begint bij verwondering en bij relatie. Waar de mens goed handelt, floreert de schepping.

Geloven en zorgen voor Gods schepping zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bekering is geestelijk en lichamelijk. Handen uit de mouwen, bidden, werken en verwonderen. Dit zijn onze kleine gevechten. We beleven het als gemeenschap, ook met onze andere activiteiten. We hopen dat er in en buiten de kerken in Gouda steeds meer mensen groen geloven en groen doen. Niet als extra, als ‘dat moet ook nog’, maar als wezenlijk onderdeel van de ‘dagelijkse bekering’. Dat is de kleine revolutie die nu plaatsvindt onder christenen hier en in de hele wereld.   

De liefde van de Drie-enige God houdt alles in leven en maant ons tot haast én actie, want het gaat niet goed met Gods schepping. Deze zucht, maar wel in barensweeën. Het was tov, zei God aan het begin. Laten we het tov houden en Shaffy’s lied ook echt leven.  

Peter Dijkstra, A Rocha Groene Hart

Interesse in onze activiteiten? Doe mee! Stuur een mail naar groene.hart@arocha.org of bezoek http://nederland.arocha.org/nl/a-rocha-groene-hart/

Kijk ook eens op onze Facebookpagina: www.facebook.com/arochagroenehart.

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder:
https://www.youtube.com/watch?v=HThgAQksAjI&feature=youtu.be