Zodat elke tong Jezus als Heer belijdt

Pittige vragen en antwoorden

Tien pittige vragen
Gods diepste verlangen is dat iedereen, waar ook ter wereld, zal belijden dat Jezus Heer is. Het is belangrijk dat mensen het Evangelie horen in de taal van hun hart. De Bijbel is intussen in meer dan 2000 talen beschikbaar, onder andere door het werk van Wycliffe. Verder vindt er wereldwijd toerustings- en pionierswerk plaats, waarbij het internet een steeds grotere rol speelt. Wijzelf zijn geroepen om op de plek waar we wonen, kerken en werken liefdevol met anderen om te gaan en iets van het karakter van Jezus te laten zien. Net als Hij mogen we contact zoeken met mensen die Hem nog niet kennen. Hij ging in gesprek en vertelde verhalen. Dat is ook hoe wij anderen kunnen bereiken. Daarnaast is het goed om een eerste antwoord te hebben als mensen ons vragen stellen vanuit hun persoonlijke belevingswereld.

Kies enkele van de onderstaande vragen uit en probeer daarbij onder woorden te brengen wat je zou kunnen antwoorden. Je kunt daarbij (globaal) gebruikmaken van de aangereikte artikelen, maar natuurlijk ook van andere informatie. Tussen haakjes staat welke informatie bij welke vraag past. Realiseer je bij het gesprek met andersdenkenden dat God er met Zijn Geest bij is.  

  1. De Bijbel staat vol sprookjes en wonderlijke verhalen. Neem nu de opstanding van Jezus uit de dood. (c, f, g)
  2. Geloven in een God die zich laat kruisigen is dwaasheid. (a, b, d, e, o)
  3. Als God almachtig en liefdevol is, waarom staat Hij dan zoveel lijden toe? (g, l)
  4. Er zijn zoveel geloven, waarom zou de God van de christenen de ware zijn? (g, o, r)
  5. Als God werkelijk liefde is, waarom is er dan een hel? (h, p, q, r)
  6. In het Oude Testament komt veel geweld voor. Bij zo’n geloof wil ik niet horen. (i)
  7. Jezus werd geboren uit een maagd. Dat gelooft toch niemand? (m, n)
  8. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest … Wat ingewikkeld. (j, b, o)
  9. Als je christen wordt, mag je niets meer. (k)
  10. ‘Als ik God na mijn dood toch zou ontmoeten, zou ik Hem zeggen dat Hij onvoldoende bewijs heeft gegeven.’ (g)

Achtergrondinformatie
a. ‘In alle redelijkheid’ van Tim Keller, recensie S.M. Alserda.
b. ‘In alle redelijkheid’ van Tim Keller, recensie Bas van der Graaf.
c. ‘Op bezoek bij Tom Wright‘, Gert-Jan Schaap, EO (o.a. over de lichamelijke opstanding).
d. ‘Was de kruisdood van Jezus nou echt nodig? Theoloog John Stott meent van wel‘, Friesch Dagblad.
e. Waarom stierf Jezus?’, Alphacursus.
f. ‘Overtuigend historisch bewijsmateriaal voor de opstanding van Jezus‘, Ruben Jorritsma, Weet.
g. ‘Pittige vragen aan gelovigen – en antwoorden’, Gert-Jan Schaap, EO.
h. ‘Hoe kan een liefdevolle God mensen naar de hel sturen?, Ikzoekgod.nl.
i. ‘Is de Bijbel een gewelddadig boek?’, samenvatting podcast 6 van Dit is de Bijbel.
j. ‘De drie-eenheid, drie en toch één?’, Bijbel Online.
k.‘Denkstof: Waarom mag ik niks als christen?‘ (filmpje Beam, Denkstof), Protestantse Kerk.
l. ‘Volgens ds. Paul Visser wordt Gods liefde anders voorgesteld dan veel mensen denken’, CVandaag.
m.‘Geboren uit de maagd Maria – is dat echt zo belangrijk?’, Dick Schinkelshoek, Nederlands Dagblad.
n. ‘De maagd die zwanger wordt‘, Arnold Huijgen, Theologie.nl.
o. ‘Zuilen van het christelijk geloof. Antwoord op 100 vragen’, Evangelie en Moslims.
p. ‘De hel is bezig aan een serieuze comeback‘, Arnold Huijgen, PthU.
q. ‘Hoogleraar Arnold Huijgen stelt dat de hel bedoeld is om te troosten’, Willem Ouweneel, Cvandaag.
r. ‘Struikelwoorden die je beter toch niet cancelt‘, Johan Visser en Dick Wolters, Noorderkerk Amsterdam.


Opdracht bij jaarthema 2023-2024 ‘Filippenzen’, n.a.v. Filippenzen 2: 5-11

N.B.: Je kunt natuurlijk ook zelf vragen bedenken en daar achtergrondinformatie bij zoeken. Heb je veel contact met Moslims of wil je je verdiepen in hun vragen, klik dan op de laatstgenoemde website met 100 vragen en antwoorden. Heb je een goed idee? Laat het weten via sintjankringen@gmail.com.