Thy Kingdom Come, gebed dag 9

thy_kingdom_come_dag_9

Dag 9: Vieren

En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.
Lukas 15: 20-24

Overdenking
God is zo ontzettend blij wanneer Hij ons weer thuis verwelkomt. Wij kunnen zo’n verkeerd beeld hebben van God, alsof Hij een boze dictator is of een fouten-zoekende schoolmeester. Maar in werkelijkheid is Hij liefdevol, Zijn houding naar ons is vol van genade en barmhartigheid. Zelfs wanneer we ver bij Hem vandaan zijn, staat Hij gereed om naar ons toe te rennen en ons te ontmoeten, op dezelfde manier als de vader in de gelijkenis.

Kijk hoe het er staat: ‘Toen hij nog ver van hem verwijderd was’. De vader wachtte niet totdat de zoon helemaal naar hem toegekomen was. De vader ging, en legde de afstand af. God doet dat. God wacht niet gewoon, Hij komt vol liefde naar ons toe, Hij strekt Zijn armen naar ons uit om ons welkom te heten.

God strekt nu Zijn armen uit, Hij snelt over de weg. Hij wacht op de thuiskomst van jouw vrienden. *

Gebed
Liefhebbende God, alstublieft breng mijn vrienden op de weg waar zij U zien rennen om hen te ontmoeten. Dank U dat U ons verwelkomt met vreugde, hoe lang en hoe ver weg we ook mogen zijn geweest.
Amen

Actie
Denk na over pijnlijke situaties in je leven. Hoe je bent bezeerd door iemand of hoe je het met iemand oneens bent geweest. Hoe zou je je kunnen uitstrekken, deze mensen ontmoeten waar zij zijn, net zoals Jezus voor ons heeft gedaan?

* Gedachte achter Thy Kingdom Come is te bidden voor vijf mensen in je omgeving die Christus nog niet kennen.