Thy Kingdom Come, gebed dag 8

thy_kingdom_come_dag_8

Dag 8: Liefhebben

Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Romeinen 8: 37-39

Overdenking
Wij verwachten dat er iets moet zijn dat ons kan scheiden van de liefde van God. Maar God zegt: ‘Het maakt Mij niet uit waar je bent, wat je doet, hoe ver weg je bent: mijn liefde verandert niet.’ Soms denken we dat Gods liefde afhankelijk is van wat wij doen. Maar God zegt: ‘Luister, geen hoogte op aarde kan ons scheiden. Geen diepte kan me doen stoppen je lief te hebben.’ Het christendom is in de eerste plaats door Jezus een relatie met God hebben. Het is geen serie verplichte activiteiten!

De liefde van God is op ultieme wijze tot uiting gekomen in het kruis van Christus. Het kruis zal altijd het teken en de bevestiging zijn van Gods onveranderlijke liefde.

Gebed
Liefhebbende God, dank U voor Uw liefde, waarvan niets ons kan scheiden en die niet afhankelijk is van onze inspanningen. Maakt U alstublieft Uw liefde en de vrede die ze brengt, bekend in het leven van de vijf vrienden voor wie ik bid.*
Amen

Actie
Denk na over de vraag hoe je aan iemand kunt laten zien dat deze persoon geliefd en gekend is door God.

* Gedachte achter Thy Kingdom Come is te bidden voor vijf mensen uit je omgeving die Christus nog niet kennen.