Thy Kingdom Come, gebed dag 7

thy_kingdom_come_dag_7

Dag 7: Hulp

Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?

Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

1 Johannes 3: 16-18

Overdenking
Wanneer Johannes zegt ‘lieve kinderen’, dan heeft hij het tegen iedereen, alle kinderen van God. Hij zegt dat we niet zomaar moeten zeggen dat we mensen liefhebben, als we niet iets doen waaruit die liefde blijkt. Wanneer we veel bezittingen hebben, maar geen medeleven betonen aan onze broeder of zuster, hoe kunnen we dat liefde noemen? Dit wil niet zeggen dat geven de enige manier is om lief te hebben, maar geven is een heel praktische manier om liefde te tonen. Hoe gul zijn wij christenen? Hoe gastvrij zijn wij, in het bijzonder wanneer we er zelf geen belang bij hebben?

Wanneer we niet handelen, is het net alsof we denken dat we recht hebben op een betere positie omdat het alleen Gods genade is dat we niet in de omstandigheden verkeren van degene die in nood is. Jezus zelf zegt: ‘Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.’ Alles wat we voor onze medemens doen, doen we alsof we het voor Christus doen.

Gebed
Liefhebbende God, dank U voor Uw kostbare liefde. Leert U mijn vijf vrienden* iets begrijpen van de kracht van Uw liefde voor hen. Help ons om alles wat we hebben goed te gebruiken.
Amen

Actie
Hoe kun je wat je al hebt gebruiken om anderen te laten zien hoe actief en levend Jezus’ liefde is?

* Gedachte achter Thy Kingdom Come is te bidden voor vijf personen uit je omgeving die Christus nog niet kennen.