Thy Kingdom Come, gebed dag 6

thy_kingdom_come_dag_6

Dag 6: Gebed om …

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
1 Johannes 4: 7

Overdenking
Hoe zou de wereld er uitzien als iedereen elkaar lief zou hebben? Stel je toch eens voor! Natuurlijk is het vanwege onze menselijke natuur moeilijk om lief te hebben. Ondanks dat we in staat zijn tot groots liefhebben, blijft menselijke liefde imperfect. Onze zelfzucht blijft ons in de weg zitten. De christelijke kerk is geroepen om een gemeenschap van acceptatie, vergeving en liefde te zijn. Dit is geen goedkope, gemakkelijke, rooskleurige, naïeve liefde. Deze liefde is revolutionair. Zoals moeder Theresa heeft gezegd: ‘Mijn liefde voor God is slechts zo groot als de liefde voor de persoon die ik het minst liefheb.’ Het is alleen mogelijk met de liefde van de Vader, door het voorbeeld van Christus en de Kracht van de Geest. En God leert ons liefhebben wanneer we bidden. Te bidden is lief te hebben.

Gebed
Liefhebbende God, help me U meer te kennen. Stelt U mij in staat, door U te kennen, meer van U te laten zien en lief te hebben zoals U liefheeft. Laat Uw liefde zien aan mijn vijf vrienden* – door mij heen en door anderen die U liefhebben.
Amen

Actie
Hoe kun je ervoor zorgen dat je niet vergeet om voor je vijf vrienden te bidden? Misschien kun je een alarm op je telefoon plaatsen, zodat je elke dag kunt bidden dat zij Jezus mogen leren kennen.

* Gedachte achter Thy Kingdom Come is te bidden voor vijf personen uit je omgeving die Christus nog niet kennen.