Thy Kingdom Come, gebed dag 5

Thy Kingdom Come dag 5

Dag 5: Aanbod

Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.

En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
Lukas 15: 1-6, zie ook Mattheus 18:12-14

Overdenking
De liefhebbende God zoekt ons op. Hij laat de negenennegentig achter om dat ene schaap te vinden. Welbeschouwd zou Hij er beter aan doen om Zijn negenennegentig veilig te stellen en dat ene verloren schaap op te geven, omdat dat veel meer zou opleveren. Maar de werkelijkheid is dat Gods liefde niet op winst uit is. Elk schaap is het waard opgezocht te worden.

Wij kiezen er soms voor slechts bepaalde mensen zorgzaamheid en liefde te betonen. In vers 2 lezen we: ‘De Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.’ De Jezus die wij zeggen te volgen stelde geen enkele eis aan de mensen met wie hij at. De zondaren en tollenaars waren de mensen die Hij kwam opzoeken. Jezus ging naar het huis van Mattheüs – de tollenaar – en Hij at met hem. Jezus ging Zijn eigen weg en nam de tijd om met een groep mensen te eten die door de maatschappij veracht werden.

Op dezelfde manier heeft Jezus de hemel verlaten om naar deze aarde te komen, niet alleen om met ons een maaltijd te eten, maar ook om voor ons te sterven. Hij heeft alles gedaan om ons te vinden.

Gebed
Liefhebbende God, dank U dat U naar ons bent toegekomen om ons te vinden met Uw liefde. Maakt U alstublieft Uw Liefde en Vrede bekend aan mijn vrienden. *
Amen

Actie
Afhankelijk van waar je bent in de wereld ben je waarschijnlijk niet in de gelegenheid om mensen uit te nodigen mee te gaan naar de kerk. Maar de kerk was nooit slechts een gebouw, de kerk bestaat uit de mensen die God dienen. Daarom is de vraag: Hoe kunnen we, Jezus navolgend, uit onze comfortzone stappen en zo dicht mogelijk komen bij de mensen die we liefhebben?

* Gedachte achter Thy Kingdom Come is te bidden voor vijf mensen uit je omgeving die Christus nog niet kennen.