Thy Kingdom Come, gebed dag 4

Thy Kingdom Come dag 4

Dag 4: Vergeving

Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
Romeinen 5: 6-8

Overdenking
Iets wat zo ontzettend mooi is aan het evangelie is dat God ons lief heeft gehad voordat we ons realiseerden dat we niet perfect of rechtvaardig zijn in onze eigen kracht. God heeft ons zelfs liefgehad voordat we ons tot Hem keerden en Zijn liefde accepteerden.

De liefde van God, die ons duidelijk wordt door talloze verhalen uit de Bijbel, is liefde afkomstig uit een gebroken hart. Het is een liefde voor iemand die voelt als voortdurende buikpijn. Het soort liefde dat er alles voor over heeft om te vinden wat verloren was, hoe uiterst irrationeel dat ook op anderen mag overkomen. Morgen gaat de overdenking over die liefde, een liefde die alles op het spel zet voor het lot van die ene persoon die gemist wordt.

Gebed
Liefhebbende God, vergeeft U mij voor alle keren dat ik anderen niet heb liefgehad zoals U liefheeft. Dank U dat, voordat ik eraan dacht om mijn schuld aan U te bekennen, U mij reeds vergeven heeft. Ik belijd vandaag alles wat in mijn leven verkeerd is en ik vraag om de vergeving die U zo liefdevol schenkt. Laat Uw liefde ook het leven van mijn vrienden* volledig veranderen.
Amen

Actie
Ga na of er iets is dat belangrijk voor je is, maar dat je deze week aan de kant zou kunnen leggen om deze week één van je vijf vrienden beter te dienen.

* Gedachte achter Thy Kingdom Come is te bidden voor vijf mensen uit je omgeving die Christus nog niet kennen.