Thy Kingdom Come, gebed dag 3

thy_kingdom_come_dag_3

Dag 3: Dankzegging

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden … Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
1 Johannes 4: 9-10, 19

Overdenking
Zelfs toen we God niet kenden en nog maar iets om Hem gaven, hield Hij van ons. Dat is zo’n ontzettend krachtige boodschap. Hij houdt niet van ons omdat we dingen goed doen en Hij heeft geen hekel aan ons omdat we dingen verkeerd doen. Het revolutionaire aan Zijn liefde voor ons is dat deze liefde niet verdiend kan worden. Hij houdt van ons. Het is puur een geschenk.

Op dezelfde manier houdt God van ons, zelfs nog voordat we het wisten, en dit geldt voor iedereen. Hij heeft iedereen lief, degene die het weet en diegene die het niet weet. God werkt in ieders leven. Sommige mensen zien het, sommige mensen zien het niet. God zet Zijn liefde aan het werk voor iedereen. Maar wat God het liefste wil is dat wij Zijn liefde zullen herkennen en verwelkomen. De roeping van christenen is om diegenen te zijn die erop wijzen hoe God al aan het werk is in ieders leven. Wij hoeven Gods liefde niet te scheppen, het is onze roeping doorgevers te zijn van Zijn liefde.

Gebed
Liefhebbende God, dank U dat voordat wij U liefhadden, U ons al lief heeft gehad. Wij erkennen vandaag Uw liefde voor ons en kiezen ervoor om ook U lief te hebben. Dank U voor mijn vrienden. * Wilt U hun ogen openen voor Uw liefde en wat U voor hen heeft gedaan.
Amen

Actie
Het is gemakkelijk om mensen als een vanzelfsprekendheid te beschouwen. Bedenk manieren waarop je vandaag aan de mensen voor wie je bidt kunt laten zien hoe dankbaar je bent dat zij onderdeel van jouw leven zijn.

* Gedachte achter Thy Kingdom Come is te bidden voor vijf mensen die Christus nog niet kennen