Thy Kingdom Come, gebed dag 2

thy_kingdom_come_dga_2

Dag 2: Aanbidding

De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
1 Korinthe 13: 4-7

Overdenking
Liefde moet je doen. Liefde moet blijken. Liefde is niet zomaar een liefdesverklaring. Het is een verbond in actie. Dat God ons liefheeft is absoluut verbazingwekkend. Het maakt nederig. Hij is altijd op zoek naar manieren om ons leven te vormen door Zijn liefde en Hij is altijd vriendelijk en geduldig.

Er is één punt waarop God ons werkelijk kan uitdagen, namelijk om in ons christelijk leven iets anders te laten zien dat het leven werkelijk de moeite waard maakt. Als er niets is dat uitermate noodzakelijk of aantrekkelijk is aan christen-zijn, waarom dan geloven? We zouden ons best moeten doen om te proberen zoveel mogelijk mensen te laten zien wie God is. Niet alleen in ons gebed, maar ook in wat we doen en in hoe we God groot maken. We zouden liefhebbende mensen moeten zijn, vol van Zijn goedheid, vreugde en genade. Men zal het niet gelijk ‘God’ noemen, maar er zal iets speciaals met je zijn, en dat is je relatie met God. De vrucht van je relatie met Hem is een liefhebbende houding.

Gebed
Liefhebbende God, dank U voor de manier waarop U ons liefheeft. Helpt U mij alstublieft door de kracht van de Heilige Geest om lief te hebben zoals U liefheeft, zodat mijn vijf vrienden* U mogen leren kennen.
Amen

Actie
Hoe zou je de komende weken de vreugde en liefde van Jezus kunnen delen met één van je vijf vrienden?

* Gedachte achter Thy Kingdom Come is te bidden voor vijf mensen uit je omgeving die God nog niet kennen