Thy Kingdom Come, gebed dag 1

thy_kingdom_come_dag_1

Dag 1: Jezus

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
Johannes 3: 16-17

Overdenking
Johannes 3 vers 16 is een van de bekendste verzen uit de Bijbel, omdat dit vers Gods liefde voor ieder mens benadrukt. Jezus hield niet alleen van die mensen die gemakkelijk lief te hebben zijn, Hij hield van mensen die Hem haatten, die Hem verachtten. Hij hield van hen waar anderen op neerkeken. Hij hield niet zomaar van een aantal mensen, Hij hield van iedereen op deze wereld.

Deze liefde spreekt over de actie die God ondernam om Zijn liefde aan iedereen te tonen. Het laat ons zien dat liefde een actief woord is. God heeft ons zo lief gehad dat Hij ervoor gekozen heeft om Zijn innig geliefde kind naar ons toe te sturen. Niet omdat wij iets hadden gedaan, niet omdat we het verdienden, maar omdat Hij een liefhebbende God is. Gods liefde is onzelfzuchtig en opofferend en laat ons zien wat wij Hem waard zijn. Als God iedereen kan liefhebben, dan is het minste wat wij kunnen doen ook lief te hebben.

Gebed
Liefhebbende God, dank U dat U Uw zoon Jezus voor mij gegeven heeft, en voor alle mensen. Help me de liefde te aanvaarden die U heeft getoond in het zenden van Uw Zoon. Ik bid voor mijn vijf vrienden.* Wilt U alstublieft hun harten openen voor Uw liefde. En wilt U mij leren waarachtiger lief te hebben.
Amen

Actie
Ga na of er iemand is die God onder jouw aandacht probeert te brengen.

* Gedachte achter Thy Kingdom Come is te bidden voor vijf mensen uit je omgeving die God nog niet kennen