Terugblik Focustraject: dankbaar voor wat groeide

missionairegemeenteontwikkeling

Twee jaar geleden zijn we begonnen met het Focustraject. Een gemeentebreed proces van bezinning en verandering. Het traject is een leerproces geworden om de beweging naar binnen te maken, naar het hart van de gemeente en ons eigen hart. Tegelijk begon een hernieuwde beweging naar buiten, waarin we ons hart openen voor de mensen om ons heen, juist voor hen die Christus nog niet kennen.

Terugkijkend zijn we dankbaar voor de voortdurende focus op Christus als de levende Heere, die ons leidt door Zijn Geest. Fijn dat we er steeds opnieuw bewust van werden gemaakt dat ons geloof en het alledaagse alles met elkaar te maken hebben. Goed dat we gestimuleerd werden om met regelmaat concreet te bidden voor mensen die God nog niet kennen in onze stad, ons netwerk en onze dagelijkse leefwereld. Mooi ook dat de al bestaande interactie tussen de eredienst en de Bijbelkringen een nieuwe impuls heeft gekregen.

Dankbaar zijn we ook voor de vele mooie gesprekken die op de Bijbelkringen zijn gevoerd, soms opeens veel persoonlijker dan mensen gewend waren. Wat was het mooi om met de diaconie samen te werken in het kader van de Tijdscollecte. Gemeenteleden konden hierbij een steentje bijdragen aan allerlei projecten in de stad (ook al konden er vanwege Corona meerdere initiatieven niet doorgaan). Het is ons verlangen dat zulke initiatieven ook in de toekomst een plaats krijgen in de Sint-Jansgemeente. Een mooi voorbeeld hiervan is het concept ‘de open kerk’, waarbij de kerk dagelijks open gaat voor ieder die een moment van stilte of gebed zoekt. In de Kinderleerdienst en op de catechisatie heeft missionaire gerichtheid eveneens een plek gekregen.

Diverse gemeenteleden hebben de afgelopen periode via een verhaal in de dienst, in het kerkblad of op de app gedeeld wat hen bezighoudt als het gaat om geloof en hun werk of andere bezigheden van elke dag. We zijn dankbaar voor de openheid waarmee dat gebeurde, omdat we merken dat heel wat gemeenteleden erdoor bemoedigd zijn.

Ons verlangen is dat de Sint-Jansgemeente een biddende en verwachtingsvolle gemeente blijft, nauw verbonden met Christus als de Ware Wijnstok. Dat ons leven vrucht draagt voor Hem. Dat we ons in alle verscheidenheid oefenen in liefde voor het geheel door elkaar te dienen en te bemoedigen. Dat we ook vrucht dragen in de levens van anderen. Niet als prestatie van ons, maar als geschenk van de Geest. Zodat God verheerlijkt wordt. Hoe dit concreet gestalte krijgt, is onderdeel van gesprekken tussen het Focusteam en de kerkenraad. Met als doel dat de gerichtheid vanuit het Focustraject niet uit het zicht raakt, maar meer en meer ons leven als christen stempelt: gericht op Christus, gericht op elkaar en gericht op de stad.

We wensen dat het water van Gods Geest ook in Gouda zal stromen naar de straten en de pleinen van de stad. Daarom sluiten we af met de hoopvolle belofte uit Jesaja 43:19: ‘Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?’