Tegen de stroom in

Joke van driel kleiner

Tekst: Joke van Driel
Foto: Miranda Koopman

Ik zit op een kunstacademie. Een plek waar het geloof in de christelijke God niet vanzelfsprekend is. Waar men eerder links dan rechts denkt, maar liever niet in een hokje geplaatst wil worden. Je zou kunnen denken dat op een kunstacademie negatief wordt gekeken naar God en religie. Maar mijn persoonlijke ervaring laat een ander beeld zien. Als geloof en God ter sprake komt, merk ik dat er ruimte is voor gesprek. Mijn klasgenoten zijn geïnteresseerd in wat mijn geloof inhoudt. Nu is religie wel een ander verhaal. Door het toedoen van christenen hebben mensen die ‘anders’ waren veel moeten lijden. In tijden van kruistochten, kolonisatie, slavernij en rassenscheiding. De kunstacademie is kritisch op de maatschappij van het heden en het verleden.

Door de academie ben ik ook kritisch gaan kijken naar mijn geloof. Het gaf en geeft de nodige twijfels en vragen. Een open blik houdt mij op de been. Laten we kijken naar wat Petrus schrijft in zijn eerste brief. In de eerste brief hoofdstuk 4 vers 16 schrijft Petrus: ‘Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God.’ (NBV)

Lijden, persoonlijk vind ik dat wij als Westerse christenen niet écht fysiek lijden als ik ons christelijke leven vergelijk met christenen uit Noord-Korea, Afghanistan en Jemen. Wij hoeven niet bang te zijn dat we ons leven met de dood moeten bekopen, omdat we geloven in God. Maar welke keuzes maken wij om ons leven in te zetten voor God? Ik moet denken aan een opinieartikel geschreven door ds. J. Belder. Hij schrijft het volgende: ‘[…] Calvijn schrijft dat God de aarde aan de mens heeft toevertrouwd, maar wel onder voorwaarden. ‘Put de bodem niet uit, maar span je in om de grond na te laten aan je nageslacht zoals jij hem ontving, of zelfs beter. Besef dat je over alles wat je bezit, Gods rentmeester bent.’ 1

Een aantal vragen komen bij mij omhoog. Bijvoorbeeld: zet jij je in voor onze aarde, zodat zij zal bloeien en groeien? Red jij de dieren, zodat zij niet uitsterven of een slecht leven hebben? Zet jij je in voor de mensen die niet gehoord worden? Geef je hun ruimte om te spreken of is er alleen plek voor jouw mening? Wij kunnen ons leven inzetten als rentmeesters, naastenliefhebbers en vertegenwoordigers van God. Door keuzes te maken die meehelpen aan een gezonde aarde voor mens en dier. Om zo Gods schepping te laten bloeien en groeien, totdat we mogen leven op een nieuwe aarde en in een nieuwe hemel.

1 Belder, Ds. J. “Zorg Goed Voor Het Huis Waarin Je Een Poosje Mag Wonen.” RD.nl, Reformatorisch Dagblad, 30 Nov. 2019, www.rd.nl/opinie/zorg-goed-voor-het-huis-waarin- je-een-poosje-mag-wonen-1.1613944.