Sint-Jansgemeente aan de slag in Goudse tuinen

Foto 6

Door: Theo de Hoop, diaken

Voor onze eerste diaconale Tijdcollecte in de Sint-Janskerk hebben we veel aanmeldingen binnengekregen. Nog voordat we alles uit konden rollen kregen we te maken met Covid-19. Een aantal projecten is daardoor niet of nog niet opgestart. Maar afgelopen week konden we eindelijk wél aan de slag met het tuinieren bij mensen die dit om uiteenlopende redenen niet meer (of tijdelijk niet) kunnen. Dit in samenwerking met Stichting Present. In verschillende groepjes van twee tot vier personen, in tijdsblokken van twee uur, is er hard gewerkt. De tuinklussen bestonden uit het snoeien van heggen en struiken en het verwijderen van onkruid. Na hard zwoegen, zowel in de felle zon als tijdens een flinke regenbui, hebben we met elkaar mensen kunnen helpen en blij kunnen maken door ze weer een mooie en nette tuin te geven. De bewoners waardeerden het enorm dat ze ‘zomaar’ geholpen werden door ‘wildvreemde’ vrijwilligers zonder dat ze er ook maar iets voor terug hoefden te doen. Er vonden mooie gesprekken plaats. En wat zit er  een tuinierstalent in onze gemeente! Daarnaast was er ook nog het aspect van gemeente-zijn. Gemeenteleden ontmoetten elkaar op een ongedwongen manier. Sommigen hadden elkaar nog nooit gezien of gesproken, terwijl ze toch al redelijk lang meeleven met onze gemeente.  

Vanuit de diaconie denk ik dat dit zeker een vervolg kan hebben. Nu was het natuurlijk gekoppeld aan het Focustraject, maar ook na Focus zou dit best opgepakt kunnen worden. Hoe dit in het vat te gieten, zal binnen de diaconie besproken moeten worden. Vanwege Corona hebben we helaas nog maar weinig activiteiten van de Tijdcollecte uit kunnen voeren. Op het moment dat er weer meer mag, zullen we dat wat nog bleef liggen zeker oppakken.

Theo de Hoop, diaken