Tijdens de dienst

Commissie Kind in de eredienst

De commissie ‘Kind in de eredienst’ stimuleert de betrokkenheid van en op kinderen (t/m groep 8) die in de kerkdienst zitten, o.a. door het maken van een kerkblaadje, het ondersteunen van predikanten (bv. voor het kindermoment in de ochtenddienst), en speciale kinderdiensten op bid- en dankdagen en op tweede kerstdag.
De visie van de commissie en de uitwerking ervan staan in een document dat hieronder gedownload kan worden.

In de kerk

De gemeente komt op zondag bij elkaar in de kerk. Een belangrijk moment in de week om God te loven en Zijn woorden te horen. Natuurlijk horen daar ook onze kinderen bij. We willen ze graag bij de diensten betrekken. Dit gebeurt door middel van kinderboekjes die regelmatig voor de dienst worden uitgedeeld of door een speciaal kindermoment, waarbij de predikant zich in het bijzonder tot de kinderen went. Daarnaast zijn er een aantal afzonderlijke activiteiten tijdens de kerkdienst. Voor de allerjongsten is er de crèche. Als ze wat ouder zijn mogen ze naar de kinderbijbelvertelling en voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool is er in de middagdienst de kinderleerdienst.

Baby- en peutercrèche

Tijdens de morgen- en middagdiensten van de wijken A en B in de St. Janskerk is er gelegenheid voor de allerkleinsten om de crèche te bezoeken. Er is  babycrèche, en voor de kinderen tot 4 jaar een programma met een bijbelvertelling, zingen en een creatieve verwerking.

  • Leeftijd 0-4 jaar
  • Locatie: Gebouw ”De Haven”, Oosthaven 31
  • Organisatie: Maria Cammeraat
  • Verantwoordelijk jeugdambtsdrager: Geert Jan Visser

Kinderbijbelvertelling

Voor de preek in de morgendienst gaan de kinderen uit groep 1 naar de van der Vormkapel en de kinderen uit groep 2 naar de Kerkvoogdenkamer. We zingen, praten na over het eerste gedeelte van de kerkdienst, we vertellen we een bijbelverhaal en danken met de kinderen. Als er nog tijd over is wordt er nog een werkje gemaakt. Tijdens de collecte, na het dankgebed komen de kinderen weer terug in de kerk.

  • Groep 1 en 2 van de basisschool
  • Locatie: in de St. Janskerk
  • Organisatie: Frederike van der Meijden
  • Email: kbv@sintjansgemeente.info
  • Verantwoordelijk jeugdambtsdrager: Geert Jan Visser

Kinderleerdienst

Wanneer in de St. Janskerk ‘s middags een dienst geleid wordt door de predikanten van wijk A of B of hun vervanger, wordt tijdens deze dienst de kinderleerdienst gehouden.  Met enige regelmaat verschijnt er een nieuwsbrief van de kinderleerdienst. Download hier de laatste versie: Nieuwsbrief Kinderleerdienst

Sint-Jansgemeente