Marriage Course

Als Sint Jansgemeente vinden we het belangrijk bij te dragen aan de opbouw en verdieping van het huwelijk. Verschillende gemeenteleden verzorgen daartoe regelmatig series cursussen voor stellen die van plan zijn te gaan trouwen of net getrouwd zijn. Verder is het al meer dan tien jaar mogelijk de Marriage Course te volgen, gericht op echtparen die al wat langer getrouwd zijn.
Als u in de Sint Janskerk wilt trouwen, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Zij kennen alle procedures en contacten. Zij reserveren de Sint Janskerk, leggen contact met de predikant, en vertellen u wat de verdere stappen zijn. U krijgt daar tevens een informatieblad mee over de Pre Marriage Course. De cursus omvat vijf avonden en wordt zo mogelijk twee keer per jaar verzorgd – in de periode oktober / november en maart / april. U komt op deze avonden samen met twee of drie echtparen bij elkaar en eet met elkaar in een gezellige sfeer. Diverse onderwerpen komen aan de orde – allen erop gericht je partner, jezelf en elkaar nog beter te leren kennen.
Voor stellen die net, dat wil zeggen tot ongeveer drie jaar, getrouwd zijn verzorgen we gedurende vijf avonden de Just Married Course – eveneens in de periode oktober / november en maart / april. De opzet is min of meer hetzelfde, dat wil zeggen dat het aantal deelnemers beperkt wordt tot maximaal vijf stellen – en dat diverse onderwerpen worden besproken om de huwelijksrelatie te verstevigen en te verdiepen.
De Marriage Course wordt één keer per jaar verzorgd – in de periode januari / maart. Deze is gericht op stellen die al wat langer, dat wil zeggen ongeveer drie jaar of langer getrouwd zijn. De bedoeling van de cursus: deelnemers uitdagen een goed huwelijk nog beter te maken. De cursus omvat acht avonden met één thema per avond – van communicatie tot het oplossen van conflicten, van seksualiteit tot de omgang met ouders en schoonouders. Een belangrijk verschil met de eerder genoemde cursussen is dat de avonden weliswaar georganiseerd worden voor ongeveer tien tot vijftien stellen – maar dat deze gedurende de avond geen onderling contact hebben. De avonden starten met een diner-voor-twee, de inleiding van het te behandelen thema wordt vervolgens voor de groep gehouden – maar de gesprekken over en verwerking van het thema gebeurt niet in de groep maar onderling, als echtpaar.
Hebt u of belangstelling of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de ouderlingen vorming en toerusting vorming_toerusting@sintjansgemeente.nl
Sint-Jansgemeente