Catechisatie

Informatie en inschrijven tienercatechisatie
Informatie en inschrijven jongerencatechisatie

Catechisatie                                                

Catechisatie wil tieners (van 12 tot 16 jaar), jongeren (vanaf 16 jr) en jongvolwassenen en – bij belijdeniscatechisatie – ook volwassenen inwijden in alles wat met het christelijke geloof te maken heeft door kennis over te dragen en het geloofsgesprek daarover met elkaar te zoeken. Bij de doop hebben ouders en gemeente beloofd de aan hen toevertrouwde kinderen bij het opgroeien te onderwijzen en te helpen onderwijzen in het christelijke geloof. Op grond van de beloften die de drie-enige God – Vader, Zoon en Heilige Geest – gedaan heeft in de doop mogen we veel van Hem verwachten, ook bij catechisatie! Bij catechisatie wordt gesproken over de klassieke thema’s geloof, gebod en gebed, en oefenen we ons in het lezen van de Bijbel om antwoorden te vinden op de vragen die het leven aan tieners en jongeren stelt (bv.: hoe weet ik dat het christelijke geloof het (enige) juiste geloof is, wat is Gods wil met mijn leven en hoe maak ik juiste keuzes, wat zegt de Bijbel mij over dingen die ik in m’n dagelijkse leven op school, met mijn vrienden, op social media etc. meemaak?). Leren lezen (van de Bijbel) en leren leven gaan zo hand in hand.

Voor tieners (12-16 jaar) is er tienercatechisatie, voor jongeren (vanaf 16 jr) en jongvolwassenen is er jongerencatechisatie, en als sluitstuk is er belijdeniscatechisatie; meer info hierover staat hieronder. Hieronder staat ook een overzicht van alle catechisatiegroepen. Tenslotte staat hieronder informatie over de catechesecommissie die catechisatie organiseert.

Tienercatechisatie

Tienercatechese (TCat) wordt in het catecheseseizoen (start: enkele weken na de startzondag, eind: voor Pasen) wekelijks (maar niet in schoolvakanties ) gegeven aan de tieners van de gemeente van klas 1 t/m 4. Tieners van klas 1 en 2 gaan naar TCat1+2, tieners van klas 3 en 4 gaan naar TCat3+4. TCat is op maandag- en dinsdagavond in gebouw De Brug. Qua vorm wordt TCat gegeven als mentorcatechese: na een introductie door een catecheet wordt verder gesproken in kleine, vaste groepjes o.l.v. een mentor. We maken gebruik van de HGJB-methode Follow Me. Er is een ouderavond waarop samen met de ouders nagedacht wordt over een geloofsopvoedingsthema.

Leeftijd: klas 1 t/m 4 (ca. 12-16 jr).

Contactpersoon: Mart van de Kamp.

Jongerencatechisatie

Jongerencatechese (JCat) wordt in het catecheseseizoen (start: enkele weken na de startzondag, eind: voor Pasen) wekelijks (maar niet in schoolvakanties) gegeven aan de jongeren van de gemeente na klas 4 (d.w.z. leeftijdscategorie ouder dan TCat). JCat is op maandag- en dinsdagavond. JCat wordt gegeven door een catecheet, en gaat over geloofsthema’s die met het leven van jongeren te maken hebben.

Leeftijd: na klas 4 (vanaf ca. 16 jr).

Voor vragen of contact: stjancatechisatie@gmail.com

Belijdeniscatechisatie

Belijdeniscatechese (BCat) wordt in het catecheseseizoen (start: enkele weken na de startzondag, belijdenisdienst: Palmpasen) wekelijks (maar niet in schoolvakanties) gegeven aan hen die belijdenis van het geloof af willen gaan leggen in de gemeente, danwel aan hen die dat serieus overwegen. BCat staat open voor iedereen vanaf ca. 18 jaar, ook voor oudere gemeenteleden die nog geen belijdenis van het geloof aflegden. BCat wordt gezamenlijk geven door de predikanten van wijk A en B, in principe op maandagavond. Locatie en dag kan per seizoen verschillen, en soms is er ook een speciaal aanbod op een andere dag. Geïnteresseerden kunnen direct contact opnemen met de predikant ds. Batenburg en/of hun buurtouderling, of Joost van den Berg als jeugdouderling.

Leeftijd: vanaf ca. 18 jaar (geen bovengrens, deelname evt. in overleg met predikanten, aanmelding via de predikanten).

Contactpersoon: ds. M.C. Batenburg, ds. G.C. Vreugdenhil, Joost van den Berg.

De folder voor belijdeniscatechisatie 2022-2023 is hier te downloaden:  BCat-infofolder-St-Jan-PKN-Gouda-2022-2023.docx.pdf

Nieuwsbrief catechisatie

Ieder halfjaar, aan het begin van het seizoen en bij de doorstart na de kerstvakantie, verschijnt er een nieuwsbrief van catechisatie.
Deze nieuwsbrieven bevatten informatie over het rooster, de collecte bij catechisatie, regels bij catechisatie etc.
De nieuwsbrief is bedoeld voor de catechisanten en hun ouders, de catechesemedewerkers, en iedereen die geïnteresseerd is in wat er bij catechisatie gebeurt.

De nieuwsbrief is vanaf begin oktober op deze site te downloaden.

Overzicht catechisatiegroepen

Hieronder staat een overzicht van alle catechisatiegroepen.

Tienercatechisatie (Follow Me, in De Brug) Aanmelden

Download hier Uitnodiging Tienercatechisatie seizoen 2022-2023

ma 18.45-19.45 uur, 1+2dejaars
ma 20.00 -21.00 uur, 3+4dejaar
di 18.45-19.45 uur, 1+2dejaars
di 20.00 – 21.00 uur, 3+4dejaars

Jongerencatechisatie  Aanmelden

Download hier Uitnodiging Jongerencatechisatie 2022-2023

ma 19.00-19.45 uur
di 20.00-20.45 uur

Belijdeniscatechisatie (in De Oostpoort):

ma 20.00-ca. 21.30 uur (dss Marco Batenburg, Aalt Visser en/of Gerrit Vreugdenhil)

Catechesecommissie

De catechesecommissie denkt mee over alle aspecten (organisatie, inhoud, vorm en bemensing) van de catechese. De catechesecommissie organiseert o.a. de inschrijving voor de  TCat- en JCat-groepen aan het begin van het seizoen. De catechesecommissie wordt gevormd door de catecheten (o.a. de predikanten van wijk A en B), enkele jeugdouderlingen, en betrokken gemeenteleden

Contactpersoon: Nelleke van Dijk (voorzitter en lid van Kernteam Catechese Commissie)

 

Voor praktische vragen over catechisatie kunt u contact opnemen via stjancatechisatie@gmail.com