Bijbelkringen

Bijbelkringen
Op zo’n vijftig Bijbelkringen komen gemeenteleden elke twee of drie weken, meestal ’s avonds, bij elkaar om samen een Bijbelboek of een Bijbels thema te bestuderen. Het jaarthema komt ook aan de orde in themapreken.

De Bijbelkringen fungeren als een kleine cel van de gemeente. Er is ruimte voor het geloofsgesprek voor gebed en betrokkenheid op elkaar. De kerkenraad stimuleert dat de kringen hun geloof in praktijk brengen door mee te doen aan missionaire en diaconale activiteiten. Naast algemene Bijbelkringen is er intussen in heel wat buurten een buurtbijbelkring. Ook zijn er vrouwenkringen, die over het algemeen overdag samenkomen. Voor jongvolwassenen (18-25 jaar) zijn er LEV-kringen, waar Leren, Eten en Vieren centraal staan.

Deelname aan een Bijbelkring is verrijkend voor je geloofsleven en het gemeenteleven. We roepen iedereen dan ook op om deelname aan een kring serieus te overwegen.

Op verschillende kringen is er ruimte voor nieuwe deelnemers. Ook kunnen er natuurlijk altijd nieuwe kringen worden gevormd. Heb je een vraag aan het coördinatieteam? Stuur dan een mail naar het onderstaande adres. Dit wordt meestal op woensdagavond gecheckt. We doen ons best de mail spoedig te beantwoorden, maar een antwoord kan even op zich laten wachten

Contactadres
sintjankringen@gmail.com

Leden van het Bijbelkringcoördinatieteam
Aart-Jan Baaijens (voorzitter)
Jonieke van Dieren (jaarthema)
Joke van Driel (aanspreekpunt kringen en coördinator LEV-kringen)
Timen Eilander (jaarthema)
Rieke de Kool (jaarthema)
Jannie van Leeuwen (aanspreekpunt kringen)
Lydia van der Worp (jaarthema)

Themakringen
Naast Bijbelkringen worden er ook themakringen georganiseerd met enkele bijeenkomsten per jaar. Momenteel zijn er de volgende themakringen:

Genezing en bevrijding
Meer informatie is te vinden bij de activiteiten van het gebedsteam: www.sintjansgemeente.nl/gebedsteam. Onder het kopje onderwijs treft u een folder aan. Contactpersonen voor deze cursus: Leo en Janneke Bos (bos.gouda@solconmail.nl).

Beschuit zonder muisjes
Voor echtparen die onvervuld verlangen voor wat betreft een kinderwens en geloven een uitdaging vinden. We staan er van harte voor open er voor elkaar te zijn, in welke vorm dan ook.  Contactpersonen: Jannie van Leeuwen en Annelies Bügel (bereikbaar via sintjankringen@gmail.com)

Sint-Jansgemeente