Samen lezen en doorpraten over stille tijd

9789088972980

Misschien herken je dat het een struggle kan zijn om elke dag via Bijbellezen en gebed dicht bij God te leven. Daarom lijkt het ons mooi om als gemeenteleden samen het nieuwe boekje ‘In het spoor van de Geest’ van ds. Gerrit Vreugdenhil te gaan lezen. Stille tijd tussen Pasen en Pinksteren.

Wie doet er mee met deze laagdrempelige activiteit voor jong en oud in de 50 dagentijd? Het idee is dat we de komende weken twee keer een uurtje bij elkaar komen. Dan spreken we de auteur, stellen vragen, delen leeservaringen en zoeken naar manieren om elkaar te stimuleren bij het dagelijks doorbrengen van tijd met God.

Sinds enkele weken ligt ‘In het spoor van de Geest’ in de boekhandel. Het is bedoeld voor de periode tussen Pasen en Pinksteren en gaat over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Eerst vanuit het onderwijs dat Jezus over de Geest geeft in Johannes 14-16. Vervolgens wordt vanuit het boek Handelingen belicht hoe de Geest mensen inschakelt om van Jezus te getuigen. Een leuk detail: er blijken al 1000 exemplaren verkocht te zijn, zodat de uitgave nu al herdrukt wordt.

Zin om aan te haken bij dit initiatief? Laat het weten via inhetspoorvandegeest@gmail.com. Je kunt de volgende momenten alvast in je agenda noteren: dinsdag 19 april en dinsdag 24 mei van 20.00-21.00 uur. Op 19 april komen we bij elkaar in het koor van de Sint-Janskerk, de locatie van 24 mei hoor je nog. Een keer afwezig? Geen probleem. Via de kerkapp/zondagsbrief en je mailadres informeren we je over verdere details. Alle gemeenteleden zijn hartelijk welkom! Misschien is elkaar ontmoeten rondom het thema stille tijd iets om ook na de 50 dagen tijd te blijven doen. De behoefte daaraan willen we eerst eens peilen.