Routekaart coronamaatregelen Sint-Jansgemeente

routekaart

De kerkenraad heeft een routekaart opgesteld voor de coronamaatregelen die gelden in de Sint-Jansgemeente per risiconiveau. Deze routekaart is gebaseerd op de richtlijnen zoals die door de landelijke en lokale overheid zijn opgelegd. De adviezen van de landelijke PKN organisatie zijn ter harte genomen en toegepast waar deze op de situatie van de Sint-Jansgemeente van toepassing zijn.

Deze routekaart maakt voor de hele gemeente inzichtelijk welke maatregelen en mogelijkheden van toepassing zijn in een bepaald risiconiveau. Zo is het bij wisseling van risiconiveaus voor iedereen helder waar we aan toe zijn. We hopen dat dit bijdraagt aan duidelijkheid over welke maatregelen van kracht zijn.