Resultaat kerkbalans 2022

kerkbalans2022

We zijn bijzonder blij en dankbaar met het resultaat van de Actie Kerkbalans 2022. Er is boven verwachting meer toegezegd dan vorig jaar: ruim 1.2 miljoen euro in totaal! Dit bedrag is € 75.000 hoger dan begroot. Hierdoor is het verwachte tekort op de begroting voor 2022 in zijn geheel weggewerkt.


Eenieder hiervoor hartelijk dank, ook alle vrijwilligers die hierbij betrokken waren. Specifiek ook voor de groep jongeren/jonge gezinnen tot 40 jaar die aanzienlijk meer hebben toegezegd dan in andere jaren. Hartverwarmend, ook naar de toekomst toe!  Ook zijn we blij met het aantal digitale toezeggingen: bijna de helft heeft dat gedaan en het heeft daardoor veel werk bespaard.

Mocht u geen e-mail of brief voor de Actie Kerkbalans2022 hebben ontvangen, neem dan contact op met het kerkelijk bureau. Of hebt u de brief nog niet ingeleverd, dan kunt u dit alsnog bij het kerkelijk bureau inleveren of op de post doen.  


Hartelijk dank voor uw steun aan onze kerk!