Resultaat Actie Kerkbalans

b-Kerkbalans_2021_tweekleuren

Geef vandaag voor de kerk van morgen! Het thema voor Actie Kerkbalans 2021. We zijn bijzonder blij en dankbaar met het resultaat waar dit ook uit gebleken is: er is meer toegezegd dan vorig jaar en het bedrag is € 75.000  hoger dan begroot: € 1.145.000! Hierdoor is het verwachte tekort op de begroting voor 2021 gedaald naar € 26.000.

Een ieder hiervoor hartelijk dank, ook alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. We zijn ook blij dat de groep jongeren/jonge gezinnen tot 40 jaar meer heeft gegeven. Hartverwarmend, ook naar de toekomst toe! Ook zijn we blij met het aantal digitale toezeggingen, zo’n 30% van het totaal. Dat scheelt veel werk.

Hartelijk dank voor uw steun aan onze kerk!

Mocht u geen brief ontvangen hebben, neem dan contact op met het kerkelijk bureau (0182-513360 of kerkelijkbureau@pkngouda.nl), of als u de brief nog niet hebt ingeleverd, dan kunt u dit alsnog doen bij het kerkelijk bureau.