Resultaat Actie Kerkbalans 2023

kerkbalans2023

We zijn bijzonder blij en dankbaar met het resultaat van de Actie Kerkbalans 2023. Er is ook dit jaar boven verwachting meer toegezegd dan vorig jaar: ruim 1.270.000 euro in totaal! Dit bedrag is € 50.000 meer dan vorig jaar is toegezegd en is € 100.000 hoger dan begroot. Hierdoor is het verwachte tekort op de begroting voor 2023 in zijn geheel weggewerkt.Eenieder hiervoor hartelijk dank, ook alle vrijwilligers die hierbij betrokken waren. Wij zijn bijzonder verheugd dat de groep jongeren/jonge gezinnen tot 40 jaar ook dit jaar meer heeft toegezegd dan vorig jaar. Ook zijn we blij met het aantal digitale toezeggingen: ruim 55% heeft digitaal toegezegd dit jaar!

Mocht u geen e-mail of brief voor de Actie Kerkbalans2023 hebben ontvangen, neem dan contact op met het kerkelijk bureau. Of hebt u de brief nog niet ingeleverd, dan kunt u dit alsnog bij het kerkelijk bureau inleveren of op de post doen.  


Hartelijk dank voor uw steun aan onze kerk!