Preek ds. A. Visser over thema ‘Gezonden en bemoedigd’

Ga dan heen

Op zondag 30 augustus preekte ds. A. Visser over het Focusthema ‘Gezonden en bemoedigd’ (blok 6 thema 5). Dit naar aanleiding van Johannes 1: 35-43; Mattheus 28: 9-10 en 16-20, waar onder andere de Grote Opdracht wordt verwoord: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, Ik ben met u, al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’