Zustergemeentes

Commissie Partnerschap St. Jansgemeente - Arad Mosósz

Partnerschap St. Jansgemeente – Arad Mosósz

Sinds 2001 heeft de St. Jansgemeente een relatie met de Hongaars Hervormde Gemeente van Arad-Mosósz in Roemenië. De basis van het partnerschap is de geestelijke verbondenheid in Christus.

Deze verbondenheid krijgt ondermeer gestalte door het zingen van dezelfde Psalm en wederzijdse voorbeden. Dit gebeurt in de St. Janskerk en in de gemeente van Arad in de morgendienst op iedere eerste zondag van de maand. Voor verdieping van het contact zijn wederzijdse bezoeken van groot belang.
Hoewel de geestelijke band met de zustergemeente van Arad voorop staat, wordt zonodig ook materiële hulp verleend. De gemeente van Arad beschikt over een kleine camping in het dorp Kladova. Deze camping is van grote betekenis voor (kinder)evangelisatie. De St. Jansgemeente heeft een belangrijke financiële bijdrage geleverd voor de bouw van het kamphuis ‘Samuël’ op de camping.

Een werkgroep stimuleert de St. Jansgemeente in het uitbouwen van de relatie met de gemeente van Arad. De werkgroep spoort gemeenteleden aan de zustergemeente te bezoeken en dient zonodig van advies.

Het dagelijks bestuur van de werkgroep bestaat uit:

Johan de Wit, voorzitter johanenfanny(at)online.nl  06 – 51849571
Gerda van der Vliet, secretaris gerdavandervliet(at)caiway.nl 06 – 10028453
Bert de Bruijn, penningmeester gldebruijn(at)tele2.nl  06 – 13956308

Voor financiële steun:

Rekeningnummer: NL 97 RABO 0373720394 tnv Protestantse Gemeente Gouda inzake Cie Arad.