Jaarthema

Op de Bijbelkringen van de Sint-Jansgemeente is er ruimte voor het geloofsgesprek, gebed en betrokkenheid op elkaar. Daarnaast zijn de kringen een plek om het geloof in praktijk te brengen door mee te doen aan missionaire en diaconale activiteiten. Het jaarthema voor het seizoen 2023-2024 is: ‘Filippi en Gouda, levende gemeenten?!’ Dit zal ook de leidraad zijn voor diverse themapreken.

Het Bijbelkringcoördinatieteam reikt hieronder voor twaalf bijeenkomsten over de Filippenzenbrief bespreekpunten aan. Verder is er een lijst met podcasts en andere achtergrondinformatie gemaakt. Via de Sint-Jansapp worden in de loop van het seizoen per bijeenkomst missionaire en diaconale verwerkingsvragen verstrekt. Die zijn hier opgenomen onder de link missionaire en diaconale suggesties.  

Handleiding bijbelkringen Sint Jan – Jaarthema Filippenzen 2023-2024
Missionaire en diaconale suggesties bij de Filippenzenbrief
Enquête buurtbetrokkenheid
Gesprek naar aanleiding van de enquête buurtbetrokkenheid
Quotes over roddelen
Doing for and with being for and with  
De werken van barmhartigheid – suggesties diaconie