Ik ben volwassen en wil helpen

Profiel Jeugdleider St. Jan.

Voor het jeugdwerk binnen de St. Jan zoeken wij een:

Gelovig en betrokken gemeentelid met hart voor de jeugd en gericht op de geloofsgroei van kinderen, tieners of jongeren.
Daarom vragen we van jeugdleiders dat zij:

  • Belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland
  • Actief gemeentelid in de St. Jan

We vragen van nieuwe jeugdleiding een relationele houding, een gerichtheid op de doelgroep om in hen te investeren. Dit krijgt gestalte in een pastorale, zorgende houding die verder gaat dan alleen het clubmoment.

Daarom vragen we van jeugdleiders dat zij:

  • De intentie hebben om voor drie jaar te investeren in een groep als jeugdleider
  • Oog en hart hebben voor psychosociale vragen van de jeugd en hier in vertrouwelijkheid mee omgaat.

Omdat we beseffen dat het leiding geven aan jeugdigen ook vraagt om kennis, vaardigheid en visie willen we de jeugdleiders ook ondersteunen in zowel organisatie als ook training. Daarnaast geloven we dat de inzet binnen het jeugdwerk een maatschappelijke meerwaarde heeft en de ontwikkelde vaardigheden van de jeugdleiders ook.

Daarom bieden we aan jeugdleiders dat zij:

  • Ondersteund worden vanuit een eenduidige organisatiestructuur onder verantwoordelijkheid van de jeugdambtsdragers
  • Gebruik kunnen maken van coaching en training welke aangeboden wordt door de jeugdambtsdragers.
  • De ontwikkelde vaardigheid en ervaring ook aantoonbaar gemaakt kan worden door referenties, getuigschrift of Elders Verworven Competenties.

Mogelijk dat bovenstaande punten ervaren worden als een te hoge drempel of teveel ‘professionaliteit’ uitstraalt. Toch hechten wij aan kwaliteit omdat het jeugdwerk eeuwigheidswaarde heeft en onze jeugd het waard is. Daarbij geloven we dat God ‘niet loslaat wat Zijn hand begon’ en hij het waar zal maken, ook dwars door onze vermogens en beperkingen heen.

Heeft u, of heb jij interesse om jeugdleider te worden? Neem dan contact op via jeugdwerk@sintjansgemeente.nl.

Nog steeds zijn er vacatures om inhoud te geven aan dit belangrijke werk. En het is vaak heel gezellig bij de kerkingang, om als schakeltje te mogen werken in Gods Wijngaard. We zoeken nog steeds collega’s vooral jongeren. Meld je aan. Doen! Meestal 1x per maand wordt je/u in een rooster hiervoor ingedeeld. Voor meer informatie, kun je gerust met mij contact opnemen.

Shalom Jan Hafkamp

Als coördinatrice van het bezoekwerk in wijk B ben ik hard op zoek naar bezoek zusters/broeders. Wat houdt bezoek zuster/broeder zijn in? Je gaat minstens één keer per 2 maanden op bezoek (mag ook meer zijn) bij iemand van onze gemeente, die meestal de 80 jaar al gepasseerd is. Deze mensen hebben zelf aan gegeven dat ze het wel leuk vinden als iemand hen met enige regelmaat komt bezoeken. Het gaat om meelevende gemeente leden, maar vaak zijn het ook randkerkelijk meelevenden zoals we dat noemen. Lijkt dit wat voor u, neem dan contact met mij op, en ik breng u in contact met iemand die op uw bezoek zit te wachten. Nu zijn er veel mensen uit onze gemeente die niet met social media bezig zijn. Het zou fijn zijn als u met mij mee wilt zoeken naar nieuwe bezoek zusters/broeders. Alvast hartelijk bedankt.
Els Jacobs
Tel. 0182_510267
emdjacobs@hotmail.com