FAQ

Veelgestelde vragen

In principe elke zondag om 10:00 en 17:00 in de Sint Jan, maar er zijn uitzonderingen. Kijk in de agenda (link) voor de exacte planning.

De handigste manier om goed op de hoogte te blijven is om een abonnement te nemen op het kerkblad van protestants Gouda.

Een kerkdienst in de Sint Jan heeft globaal de volgende indeling:

 • de ouderling van dienst heet iedereen welkom en geeft wat mededelingen door
 • we zingen staand ons eerste lied
 • dan is er ruimte voor stil gebed voor een zegen over deze dienst
 • de predikant spreekt een zegenbede uit en groet ons uit naam van God (votum en groet in het kerkelijk jargon), daarna gaan we weer zitten
 • we zingen weer een lied
 • in de morgendienst wordt nu de wet voorgelezen, in de middagdienst de geloofsbelijdenis
 • de predikant bidt voor ‘de opening van het Woord’. Hij vraagt God om door zijn Heilige Geest ons helderheid te geven over het bijbelgedeelte dat zal worden gelezen en waar de preek over zal gaan
 • we lezen één of meerdere gedeeltes uit de bijbel
 • we zingen een lied
 • de predikant verkondigt Gods woord
 • we zingen een lied
 • de predikant spreekt een dankgebed uit en doet voorbede voor lief en leed in de gemeente en in de wereld
 • er wordt een collecte gehouden (als u nieuw bent, voelt u zich vrij om hier niet aan mee te doen)
 • we zingen staande een laatste lied
 • de predikant geeft ons Gods zegen mee
 • na de zegen is er nog koffie/thee/frisdrank en blijft een redelijk groot deel van de gemeente nog wat napraten

Alles bij elkaar duurt een dienst meestal ongeveer 5 kwartier.

Nee hoor, die zijn er niet.

Ja, dat kan. De Sint Janskerk is zichtbaar op kerkomroep.nl, waar de dienst live met beeld en geluid te volgen is en waar ook diensten uit het verleden te bekijken zijn.

Ja graag, Jezus zei het al “laat de kinderen tot mij komen”. Kinderen mogen uiteraard gewoon meedoen aan de kerkdiensten. Voor jongere kinderen organiseren we bijeenkomsten op hun eigen niveau:

 • voor de allerkleinsten is er een creche in gebouw de Haven, Oosthave 31 (5 minuten lopen van de kerk)
 • in de ochtenddienst is er voor kinderen van groep 1 en 2 een kinderbijbelvertelling. De kinderen gaan hier tijdens de preek naar toe
 • in de middagdienst is er een leerdienst voor kinderen van groep 3-8. De kinderen gaan voor de preek weg en komen niet meer in de dienst terug

 

Alle details vindt u hier.

Als basis gebruiken we de Herziene Statenvertaling (link) en de ‘oude’ psalmberijming. Daarnaast zingen we ook uit allerlei andere bundels: het Liedboek, Opwekking, etc. Deze liederen vind u op de zondagsbrief die voor elke dienst wordt uitgedeeld.

Na elke ochtenddienst staan er twee gebedsteams klaar onder de ramen 5 en 7 van de kerk. Deze mensen bidden graag met of voor u.

In de Van der Vormkapel (een ruimte in de kerk helemaal voorbij het koorgedeelte) is een gebedsruimte ingericht waar u ook door de week altijd terecht kan om zelf te bidden, een kaarsje aan te steken of een briefje achter te laten met uw gebedspunten.

Zoek ook eens naar ‘gebed’ op deze site voor nog meer info.

Als u op zondag in de kerk bent kunt u in principe iedereen om informatie vragen. Degene die naast u zit in de kerkbank, iemand bij de koffie.

Na de dienst staan er bij het koorhek twee mensen uit de kerkenraad klaar voor vragen. En er staan mensen bij alle ingangen waar u met vragen terecht kunt.

Nee hoor, in de regel niet. Alle diensten, avonden, etc. zijn vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft. Alleen voor het gemeenteweekend (link) moet u zich inschrijven.

Iedereen is welkom tijdens de dienst en mag aan alle activiteiten meedoen.

Er is één uitzondering. Het heilig avondmaal dat we ongeveer 6 keer per jaar vieren is alleen voor mensen die belijdenis van het geloof hebben afgelegd.

stuur een mailtje naar webredactie@sintjansgemeente.nl en we doen ons best deze te beantwoorden.