Predikanten

ds. M.C. Batenburg

ds. M.C. Batenburg

Marinus Cornelius (Marco) Batenburg is sinds 8 september 2013 als wijkpredikant verbonden aan de Sint-Jansgemeente (wijk A). Hij werd in 1972 geboren in Dordrecht en groeide op in Sliedrecht. Na zijn studie theologie werd hij bevestigd tot predikant in de hervormde gemeente van Zalk en Veecaten, een kleine dorpsgemeente aan de IJssel. Daarna volgde in maart 2004 de overstap naar Waddinxveen (Bethelkerk).

Ds. Batenburg is sinds november 2019 preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Om deze rol te kunnen vervullen is hij voor 60% vrijgesteld van het gemeentewerk in Gouda.

Eerder was hij voorzitter van de IZB, vereniging voor zending in Nederland. Hij werkte als redactielid mee aan de publicatie van ‘Goed gelovig. Een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus’ (Boekencentrum 2015).

Hij is getrouwd met Martine en samen kregen zij drie kinderen.

Ds. Batenburg is verder een actief gebruiker van Twitter en Facebook en heeft ook eenweblog, waarop hij regelmatig teksten plaatst over geloof, kerk en theologie.

E-mail: ds. M.C. Batenburg
Boschpolderstraat 21, 2807 LJ  Gouda
Tel: 0182-769151

ds. A. Visser

ds. A. Visser

Ds. Aalt Visser is sinds 1 april 2020 als wijkpredikant aan de Sint-Jansgemeente verbonden. Dit in een functie van 60% voor een periode van ruim drie jaar. Daarmee neemt hij een aanzienlijk deel van de taken van ds. Marco Batenburg op zich, nu die synodepreses is geworden. In maart 2020 ging hij met pensioen, maar hij zet zich nog graag een aantal jaar actief in voor Gods Koninkrijk.

Ds. Visser werd in 1953 geboren op Urk. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1978 predikant. Als gemeentepredikant heeft hij zeven Nederlandse gemeentes gediend: in Nieuwland/Oosterwijk, Wierden, Putten, Voorthuizen, Apeldoorn, Garderen en Bussum. Daarnaast werd hij twee keer als zendingspredikant uitgezonden naar Zimbabwe. Van 2007-2012 was hij als docent Oude Testament betrokken bij de opleiding van predikanten en evangelisten in de Reformed Church of Zimbabwe. Van 2017-2020 werkte hij als docent missiologie en trainde hij theologiestudenten in de missionaire en diaconale toerusting van lokale gemeentes. Verrijkende periodes uit het leven van hem en zijn vrouw. 

Bestuurlijk was ds. Visser onder meer actief als voorzitter van het bestuur Stichting Shaare Zedek (Medical Center Jeruzalem) en voorzitter Centrum voor Israël Studies (CIS). Ook was hij onder andere docent Pastoraal Psychologische Hulpverlening (PPH. later Psycho Pastorale Toerusting, PPT).

In 1975 trouwde ds. Visser met Anneke Mulder. Zij kregen zes kinderen: vijf zonen en een dochter. Intussen hebben ze ook elf kleinkinderen. Samen met zijn vrouw geniet hij van wandelen en fietsen.

ds. G.C. Vreugdenhil

ds. G.C. Vreugdenhil

Gerrit Cornelis (Gerrit) Vreugdenhil is sinds 7 september 2014 verbonden als wijkpredikant aan de Hervormde Sint-Jansgemeente (wijk B). Hij werd in 1968 geboren in Utrecht en groeide op in De Meern. Na enkele jaren medische biologie gestuurd te hebben, maakte hij de overstap naar theologie. Tijdens zijn studie gaf hij als student-assistent enkele jaren Bijbels Hebreeuws aan eerstejaars theologiestudenten. Deze ervaring en de contacten met enkele zendingsarbeiders deden het verlangen groeien om de zending in te gaan. In augustus 1998 werd hij als zendingspredikant door de GZB uitgezonden naar Chili en was daar tot februari 2007 werkzaam als docent Oude Testament en Bijbels Hebreeuws aan de Evangelische Theologische Faculteit (FET) van Chili, eerst in Concepción en later in de hoofdstad Santiago. Na terugkeer in Nederland is hij in september 2007 predikant geworden van de Hervormde Gemeente van Woerden. In oktober 2013 promoveerde hij op een studie over Psalm 91 met als titel: ‘Onheil dat voorbijgaat – Psalm 91 en de (oudoosterse) bedreiging door demonen’.

Zijn theologische interesse gaat uit naar thema’s als betekenis en boodschap van het Oude Testament, Israël, geestelijke strijd, geestelijke vernieuwing, Koninkrijk van God en het werk van de Heilige Geest.

Hij is getrouwd met Corine en samen hebben zij drie kinderen: Rachel, Lucas en María Esperanza. Ds. Vreugdenhil is een actief hardloper en houdt erg van windsurfen; verder is hij gebruiker van Twitter (@gcvreugde) en heeft hij een eigen website (gcvreugdenhil.nl).