nieuws vanuit de kerkenraad rechtstreeks ontvangen?

logo Sint Jansgemeente 2.1 600dpi

In deze tijd is het belangrijk dat we zoeken naar manieren waarop we met elkaar verbonden blijven. Voor de actuele berichtgeving vanuit de kerkenraad over bijvoorbeeld de liturgie, het volgen van kerkdiensten, collectedoelen, pastorale bemoedigingen, nieuws over de corona maatregelen, werken we op dit moment aan een oplossing om gemeenteleden direct te bereiken zonder tussenschakels. Het implementeren van een kerkapp blijkt tijd te kosten.

Update: De kerkapp wordt binnenkort verwacht. Op dat moment stopt de nieuwsgroep via Whatsapp en e-mail. Lees meer informatie op: https://www.sintjansgemeente.nl/sint-jans-app/

nieuwsgroep via Whatsapp
Het alternatief op korte termijn is de Nieuwsgroep Sint-Jansgemeente via whatsapp. Hiermee ontvangt u berichten van de kerkenraad met het relevante nieuws voor de gemeente op dit moment.

mis ik informatie als ik geen lid ben van de Nieuwsgroep?
Zonder deelname aan de Nieuwsgroep hoeft u geen relevante informatie te missen. Deze is namelijk terug te lezen op de website van onze gemeente of op een andere plaats op internet. Wel krijgt u de informatie overzichtelijk aangeboden en wordt u geattendeerd op de plaats waar deze informatie te vinden is.

wat heeft u nodig?
U dient in het bezit te zijn van een smartphone en de app Whatsapp daarop te hebben geïnstalleerd. Wanneer u niet weet hoe u Whatsapp moet installeren kunt u dit vragen in uw omgeving. Mocht u niemand kennen die dit kan installeren dan kunt u een email sturen aan info(at)sintjansgemeente.nl.

Mocht u geen smartphone hebben of uw persoonsgegevens niet wilt delen voor deze toepassing meld dit dan bij uw buurtouderling dat u op een andere manier geïnformeerd wilt worden. Voor uitzonderingen kan het nieuwsbericht ook via e-mail worden verspreid. Geef dit dan aan bij de overige opmerkingen in het aanmeldformulier.

waarom vragen wij uw persoonsgegevens?
Wanneer u zich opgeeft voor de nieuwsgroep Sint-Jansgemeente dient u in te stemmen met het verwerken van uw persoonsgegevens en het verzenden van nieuwsberichten door de kerkenraad van de Sint-Jansgemeente voor het doel zoals hierboven omschreven. Wij hebben deze gegevens nodig om te controleren of u lid bent van onze gemeente. Mocht u meelevend lid zijn en deze berichten ook ontvangen, lees dan verder onder het kopje ‘geen lid maar wel meelevend?’.

Meer informatie over hoe wij als Sint-Jansgemeente met uw persoonsgegevens omgaan is te lezen in de privacy verklaring: https://www.protestantsekerkgouda.nl/redactie-website/privacyverklaring/

geen lid maar wel meelevend?
Bent u geen gemeentelid van de Sint-Jansgemeente, maar wel meelevend en wilt u de informatie uit de nieuwsbrief ontvangen? Dat is geen probleem. In het aanmeldformulier kunt u bij de keuze voor buurtouderling aangeven dat u geen gemeentelid bent, maar meeleeft met de Sint-Jansgemeente. U ontvangt dan geen berichten met vertrouwelijke informatie over gemeenteleden. Denk bijvoorbeeld aan een zondagsbrief waarin de persoonsgegevens zijn verwijderd.

hoe kan u zich aanmelden voor de nieuwsgroep?
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsgroep via een formulier op internet. Dit is verstrekt via de zondagsbrief. Heeft u interesse om opgenomen te worden in deze groep en u heeft de link naar het aanmeldformulier gemist, meld u dan aan door een email te sturen aan info(at)sintjansgemeente.nl. U ontvangt dan een link naar het online aanmeldformulier.

hoe kunt u zich afmelden voor de nieuwsgroep?
U kunt zich op ieder moment afmelden van de nieuwsgroep door een bericht via de app terug te sturen met het bericht NIEUWS UIT. Mocht u zich later bedenken dan kunt u zich weer aanmelden door een bericht via de app aan de Nieuwsgroep Sintjansgemeente met het bericht NIEUWS AAN te sturen. U wordt daarom ook aangeraden om de contactgegevens van de Nieuwsgroep Sintjansgemeente niet uit uw telefoon te verwijderen. Mocht u deze contactgegevens kwijt zijn, vraag deze dan op in uw omgeving of stuur een email naar onderstaand email adres.

Vragen over het aanmelden of afmelden kunt u indienen via info(at)sintjansgemeente.nl.