Informatie kerkbezoek

Onze diensten zijn weer beperkt toegankelijk voor publiek. We heten je dan ook van harte welkom.
Vanwege de maatregelen kunnen slechts een beperkt aantal mensen tegelijk aanwezig zijn. Daarom nodigen wij per dienst een of meerdere buurten uit om aanwezig te zijn.

Meer informatie over de beperkingen per risiconiveau vind je in de Routekaart coronamaatregelen Sintjansgemeente

Vanwege de Corona maatregelen kunnen maar een beperk aantal mensen de diensten bezoeken. De uitnodiging zal plaatsvinden op buurt niveau. Reserveren voor een dienst kan vanaf 8 dagen (zaterdag) tot donderdag 17:00 uur voorafgaand aan de dienst. Hieronder is een overzicht te vinden welke buurten er voor welke dienst uitgenodigd zijn. Op de kaart kun je zien welke wijken onder welke buurt vallen. Is het voor jou niet helemaal duidelijk, of woon je buiten Gouda valideer hier dan onder welke buurt je valt:
 

Buurt en ouderling

Datum Tijdstip Locatie Bijzonderheden dienst Voorganger Fysieke samenkomst voor
  10:00 St. Janskerk     Iedereen die reserveerd
  17:00 St. Janskerk      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Via de volgende mogelijkheden wordt je op de hoogte gehouden wanneer je aan de beurt bent voor het bijwonen van de dienst:

Website: Op deze pagina (naar de kerk) is alle informatie te vinden over het reserveren en richtlijnen in de kerk. Op deze pagina is gepubliceerd welke buurten voor welke dienst uitgenodigd zijn. Daar kan ook bekeken worden in welke buurt jouw postcode valt.

Youtube: In de dia’s in de Youtube stream van de ochtend en middagdienst worden degenen die de volgende week aan de beurt zijn getoond.

Zondagsbrief: In de zondagsbrief worden degenen die de volgende week aan de beurt zijn gepubliceerd.

Nieuwsgroep: Via een bericht in de nieuwsgroep via Whatsapp en email wordt een link opgenomen naar deze webpagina.

Buurtouderling: Wanneer je vragen hebt kun je altijd de buurtouderling benaderen. Hij helpt je graag met informatie over de diensten en hulp bij reserveren.

Wanneer je aan de beurt bent voor het bijwonen van een dienst kun je je registreren:

  1. Reserveren is mogelijk vanaf de 8 dagen (zaterdag) voorafgaand aan de dienst
  2. Ga dan naar https://reserveren.sintjansgemeente.nl/ en schrijf je in
  3. Je krijgt een e-mail dat je reservering goed is binnengekomen
  4. Zorg dat je tijdig reserveert. Doe dit uiterlijk donderdag 17:00 uur voor de dienst, daarna worden de reserveringen toegewezen.

Na je reservering ontvang je uiterlijk 48 uur (vrijdag) voorafgaand aan de dienst een bericht dat je welkom bent voor de dienst waarvoor je je hebt ingeschreven.

Ook als het niet mogelijk om de dienst te bezoeken ontvang je uiterlijk 48 uur van tevoren een bericht.

Het kan zijn dat je reservering niet wordt bevestigd en het dus niet mogelijk is om de dienst te bezoeken. Dit kan de volgende redenen hebben:

  • Je woont niet in de buurt die aan de beurt is 
  • Het maximum aantal inschrijvingen was al bereikt 
  • Het is een bijzondere dienst zoals doopdienst, belijdenisdienst, etcetera 
  • Je bent binnen 2 weken al naar de kerk geweest
  • Voor de themaplusdienst en JANmeeting is er een limiet en worden alle buurten uitgenodigd