Muziek is een krachtig middel om jezelf en anderen bij God te brengen

Anja v Briemen klein

Door: Anja van Briemen

Geloof en muziek zijn bij mij van jongs af aan nauw met elkaar verweven. Als 5-jarige kleuter zong ik al mee in het kinderkoor van onze kerk. Verschillende liederen die ik op kinderkoor leerde, zing ik nog regelmatig met mijn kinderen. Op 7-jarige leeftijd begon ik met orgellessen. Dit was niet zo succesvol. Vanaf mijn elfde begon ik met fluit spelen. In mijn tienertijd leerde ik gitaar spelen en nu zit ik op pianoles.

Ik ben erg gevoelig voor muziek. Zo kan ik zomaar geëmotioneerd raken als ik de Sint-Jan binnenloop en het orgel hoor spelen. Muziek speelde (hoe kan het ook anders) een rol toen ik in mijn tienertijd tot geloof kwam. Ik werd diep geraakt door een lied over de liefde van Jezus. Iemand die alles voor ons heeft over gehad, ook voor mij …

Muziek is een vast onderdeel geworden van mijn stille tijd. Ik probeer iedere dag een psalm en een paar liederen te zingen en te spelen op de piano. Natuurlijk heb ik daar niet altijd zin in. Er zijn ook slechte dagen en dan moet ik mij ertoe zetten. Maar als het lukt, maakt het de dag toch vaak wat beter. In de periode van thuisonderwijs begon ik met de kinderen de dag met het zingen van een paar liederen. Dat waren voor mij gouden momentjes. Al dachten de kinderen daar soms anders over.

Thuis maak ik graag muziek, maar het liefst doe ik dat met anderen. Zo heb ik ruim tien jaar fluit gespeeld in de muziekgroep van de themaplusdienst, later Commitment.  Ik vind het fijn om nu nog steeds met mijn fluitspel bij te kunnen dragen aan de diensten. Muziek is een krachtig middel om jezelf en anderen bij God te brengen.

Het musiceren en zingen voor God is voor mij zeker niet vanzelfsprekend. Nadat wij voor de tweede keer een baby verloren, kreeg ik een zware burn-out en raakte ik in een diepe geloofscrisis. Ik vond het heel moeilijk om liederen te zingen over dankbaarheid en over Gods almacht. Ook het fluit spelen lukte niet meer. Ik dank God dat Hij ons in deze zware jaren heeft vastgehouden en dat ik weer met mijn hele hart kan zingen en fluitspelen.

Ik realiseer mij dat er mensen zijn die minder met muziek hebben. Toch hoop ik dat ik anderen, mede door mijn fluitspel, enthousiast kan maken en mee kan nemen in het aanbidden van onze God. Dat de muziek in de diensten mensen hoop mag geven in deze moeilijke tijd met Covid-19. En dat ik zal blijven musiceren en zingen tot ik bejaard ben. Niet per se in de kerk dan hoor.