Mijn tijden in Gods hand

Mijn tijden in Gods hand

De Psalm die Jezus citeerde toen alles was volbracht

Bij binnenkomst in het Ikaziaziekenhuis te Rotterdam valt je oog meteen op een bemoedigende Bijbeltekst: ‘Mijn tijden zijn in Uw hand.’ Een vers uit Psalm 31. De Duitser Peter Strauch maakte er een bekend geworden lied over: ‘Meine Zeit steht steht in deinen Händen’.  

Wist je dat Jezus Psalm 31 op de lippen nam op het moment dat Hij voor ons Zijn leven gaf aan het kruis? In vers 6 van dit lied staat: ‘In Uw handen beveel ik Mijn Geest’. ‘Mijn tijden zijn in Uw hand’ komt uit vers 16.

Ds. van der Veer van de EO schreef hier (een paar jaar geleden) over: ‘De dichter wil maar één ding en dat is God dienen. Daarom mag hij er volledig op vertrouwen dat God met hem is (…) Indrukwekkend dat Jezus in de moeilijkste uren van Zijn leven steun vond in psalmwoorden, woorden van David. ( …) De woorden uit Psalm 31 heeft Hij mogelijk al als kind geleerd. Psalm 31: 6 was in de loop der tijden een Joods avondgebed geworden. Na een drukke dag leg je je leven in Gods handen. (…) Jezus herkende Zich erin. Het leek wel of die psalmen voor Hem geschreven waren. Sterker nog, die psalmen wáren voor Hem geschreven. Ook wij kunnen in bijzondere omstandigheden psalmen lezen waarvan we denken: het lijkt wel of die voor mij geschreven zijn. Wat is het mooi wanneer je op moeilijke momenten merkt dat die oude woorden opeens betekenis voor je krijgen. Als de Heilige Geest je eraan herinnert (…) wat er in die oude woorden staat en als die woorden je rust geven.’ (…) ’Mijn tijden zijn in Gods hand’. Dat wil niet zeggen dat een mens die hand altijd voelt en beleeft. Het kan geweldig donker zijn. Je zult maar een onbegrijpelijke weg moeten gaan. Door het dal van de schaduw van de dood bijvoorbeeld. Ook David was het zicht op God soms kwijt. Toch bleef hij het zeggen: ‘Mijn tijden zijn in Uw hand’. Dat is geloven. Door alle strijd en aanvechting heen!’ 

Psalm 31, de Psalm waarmee Jezus Zijn leven gaf. In de crisis waarin wij ons bevinden is het mooi om Hem die woorden na te zeggen.

Hier volgt de vertaling in het Nederlands van het lied van Strauch. De wijs staat eronder.

Heer, mijn tijden zijn in Uwe handen
Dat doet mij rustig zijn, rustig zijn in U
Deze geborgenheid vind ik nergens anders
Geef m’ een standvastig hart, houd mij dicht bij U

Mijn problemen lijken soms zo groot
‘k Ben dan moed’loos als de dag begint
Maar Uw liefde laat mij nooit meer los
Vader, ik blijf altijd Uw kind

Heer, mijn tijden zijn in Uwe handen
Dat doet mij rustig zijn, rustig zijn in U
Deze geborgenheid vind ik nergens anders
Geef m’ een standvastig hart, houd mij dicht bij U

Tijdnood, angst en onrust plagen mij
‘k Jaag maar voort en voel me dan zo zwak
Heer, ik smeek U, maak mij daarvan vrij
Leid mij stap voor stap

Heer, mijn tijden zijn in Uwe handen
Dat doet mij rustig zijn, rustig zijn in U
Deze geborgenheid vind ik nergens anders
Geef m’ een standvastig hart, houd mij dicht bij U

Er zijn dagen die schijnbaar zinloos zijn
‘k Vraag me af: wat deed ik met mijn tijd?
Help mij Heer, mij steeds bewust te zijn
dat ‘k op reis ben naar Uw eeuwig rijk

Zie ook: ‘Meine Zeit steht in deinen Händen.’
https://www.youtube.com/watch?v=E49-Mox84S8

Naar aanleiding van:
https://visie.eo.nl/artikel/2018/03/psalm-31-mijn-tijden-zijn-in-gods-hand