Commissies

De commissie Kind in de eredienst denkt mee over de betrokkenheid van kinderen (van de basisschool) in en bij de eredienst. De commissie ondersteunt de predikanten wat betreft de aandacht voor de kinderen tijdens de ochtenddiensten. Dit gebeurt o.a. door het maken van een kerkblaadje en het meedenken over het kinderlied en het kindermoment, vooral tijdens de advents- en lijdenstijd. De commissie verzorgt de kinderdiensten op bid- en dankdagen (‘s middags) en op tweede kerstdag (‘s ochtends).

Contactpersoon: Wilmien Kranendonk, 0182 516554, w.kranendonk[at]solcon.nl.

Zondag aan zondag heten leden van de verwelkomingcommissie de gasten en gemeenteleden van harte welkom in de dienst, met extra aandacht voor gasten. Daarnaast helpt de verwelkomingscommissie om nieuwkomers in de gemeente de weg te wijzen. Dit is een dankbaar werk en je leert meteen meer namen van gemeenteleden kennen.

Naast het uitdelen van de zondagsbrief, is de verwelkomingcommissie ook het eerste aanspreekpunt van allerlei vragen en daarmee het gezicht van de gemeente. Elkaar van dienst zijn en zonodig doorverwijzen. Het begroeten van elkaar en een gezegende dienst toe wensen geeft vreugde aan de inhoud van het gemeente zijn. Ook is er veel vraag naar ons onvervangbare Psalmboekje, die in de eerste plaats beschikbaar is voor onze gasten.

Wanneer u meer wilt weten of mee wilt helpen met dit dankbare en belangrijke werk binnen de gemeente kunt u contact opnemen met Jan Hafkamp.

Naast de zondagse erediensten komen gemeenteleden in een bijbelkring samen voor bijbelstudie, gebed en ontmoeting. Er zijn ongeveer 45 bijbelkringen, in totaal ruim 500 deelnemers! De bijbelkringen worden gecoördineerd door het ‘coördinatieteam bijbelkringen’ (bestaande uit vijf leden). Het coördinatieteam werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de wijkgemeenten A en B van de St. Janskerk. Elke bijbelkring heeft een kringleider. Ook zijn er vrouwenkringen en enkele themakringen zoals ‘jonggehuwden’, ‘geloof en literatuur’en  ‘ziekte, genezing en bevrijding’. Sinds 2010 zijn er ook wijkgebonden kringen.

Een van de missionaire activiteiten is aandacht voor onze naasten die moslim zijn. Daarom participeren wij in de interkerkelijke werkgroep ‘Berbers tot Buren’. Onze gemeente is met twee leden in de werkgroep vertegenwoordigd. ‘Berbers tot Buren’ is een Goudse werkgroep van christenen met liefde voor onze Marokkaanse naasten.

Wat doen wij? Wij geloven dat de liefde van Christus ons vraagt om onze medemens met een houding van liefde en aanvaarding tegemoet te treden. Wij willen graag in navolging van onze Heer de ontferming en genade van God met hen delen. Daarom willen we in eerste instantie christenen motiveren en toerusten om in liefde uit te gaan en dienstbaar te zijn aan onze Berber buren. Om dit te bereiken willen wij:

 • Gebed voor Berbers opwekken onder christenen.
 • Educatie van christenen om vooroordelen weg te nemen, te motiveren en te assisteren om contacten met Berbers aan te gaan.
 • Allerlei initiatieven ontwikkelen om daadwerkelijk in contact te komen met onze moslimnaasten.

Wat willen wij bereiken? Wederzijds begrip en respect bevorderen. Maar vooral de opdracht van onze Heer naleven: de naaste liefhebben als jezelf. Het allermooiste daarvan is als je je naaste mag brengen bij Jezus.

Informatie Wilt umeer weten, kijk dan op http://www.berberstotburen.nl/. Als u op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten dan kunt u onze digitale nieuwsbrief aanvragen info@berberstotburen.nl.

Binnen de Wijkgemeenten A en B zijn veel commissies, werkgroepen, teams en individuele betrokken gemeenteleden aan het werk tot eer en opbouw van Zijn Gemeente. Als al het werk van deze gemeenteleden beter gebundeld of gecoördineerd wordt, zou de communicatief veel effectiever kunnen zijn. Voor deze afstemming is het Communicatieteam opgericht.

Communicatie

Als we al onze goede bedoelingen en boodschappen aanstekelijk communiceren naar onze omgeving, dan wordt het motto Missionair Gemeentezijn een geaccepteerd begrip in Gouda.

Doel

De commissie wil met een team van ‘deskundigen’ zorgen voor afstemming van alle belangrijke informatiestromen, boodschappen en andere berichten, zowel intern en extern.

 • Voordeel: bundeling van energie en krachten, we doen geen dubbel werk
 • Inhoud: afstemming van alle middelen en de inhoud ervan
 • Frequentie: circa 10x per jaar

De wijkgemeenten A en B vormen samen een grote gemeente met veel mensen. Om iedereen, zowel gasten als gemeenteleden, goed te kunnen informeren over actuele en praktische zaken, is er de zondagsbrief. Kopij, direct van toepassing op de eigen wijkgemeenten, krijgt voorrang op alle andere kopij met informatie over de algemene hervormde kerkgemeenten. Iedere zondag aan het begin van beide diensten ligt deze brief voor u klaar. Teksten voor de zondagsbrief kunt u tot uiterlijk donderdag 17.00 uur mailen naar de redactie: zondagsbrief@sintjansgemeente.info.   Inhoud Met de zondagsbrief kunnen we als grote gemeente toch met elkaar mee leven en blijf je op de hoogte van alle activiteiten. Op de voorzijde van de zondagsbrief staan de volgende rubrieken:

 • Welkom/intro
 • Dienstinformatie (tijd, kerkgebouw, voorganger, kinderbijbelvertelling, kinderleersdienst en collectes)
 • Gebedspunten (geboorte, jubilea, overlijden, zieken etc.)
 • Weekagenda (voor activiteiten zoals gemeenteavonden en avondmaalskring.
 • Oproepen/mededelingen
 • Vaste rubrieken als; Nieuw in deze gemeente, Alpha-werk

De gebedspunten dienen aangemeld te worden bij de wijk- of buurtouderling en niet via het e-mailadres van de zondagsbrief! De achterzijde is bestemd voor de liturgie en liederen.   Redactie De redactie van de zondagsbrief bestaat uit: Lizet de Knegt, Marja Voogt, Cora Kortleven, Dorus van Deursen en Erwin Kastelein.