Extra mededeling aangaande de collecten

collecte

‘Nu we vanaf half maart jl. niet meer de mogelijkheid hebben om fysiek bij te dragen aan de collecten voor de diaconie en voor pastoraat en eredienst, bestaat de mogelijkheid digitaal bij te dragen. Dit kan onder andere met behulp van de kerkgeldapp van SKG. Bijdragen met deze kerkgeldapp kan via iDEAL en via tegoed.
Tot 1 juli jl. werden er voor het gebruik van iDEAL- transacties door SKG geen transactiekosten in rekening gebracht om de kerkelijke gemeenten tegemoet te komen.
Vanaf 1 juli aanstaande zullen de iDEAL-transactiekosten weer op de normale wijze worden doorbelast. De eerste 2.500 iDEAL-transacties per kalenderjaar zijn gratis, daarna betalen wij € 0,36 per transactie. Omdat wij een grote gemeente zijn, is de grens van 2.500 gratis transacties snel bereikt. Daarom willen wij u vragen of u, mocht u gebruik maken van de kerkgeldapp en bijdragen aan de collecten via iDEAL, wilt overwegen tegoed op te waarderen en vanuit het door u aangekochte tegoed bij te gaan dragen. Dat scheelt ons als kerk veel extra kosten.
In het stappenplan voor de kerkgeldapp staat hoe u tegoed kunt opwaarderen.
Namens de diaconie en kerkbeheer danken wij u hartelijk voor uw betrokkenheid en uw bijdragen om het werk in onze gemeente doorgang te kunnen laten vinden!’