Liturgie zondag 7 augustus

Levende_Gemeente_a 14_35-700

Kerkdienst van de Sint-Jansgemeente te Gouda. De kerkdiensten worden gehouden in de Sint-Janskerk in het centrum van Gouda.

De diensten zijn vrij te bezoeken, voor een plaats op 1,5 afstand kan gereserveerd worden via de reserveringssite. Die diensten worden ook uitgezonden via Youtube en via Kerkomroep.

Collectes
Eerste collecte: Individuele hulp gemeenteleden
De diaconie biedt hulp aan personen of gezinnen in financiële nood wanneer hulp van andere organisaties tekortschiet, bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijke kosten of dreigende uithuiszetting. Ook op andere manieren ondersteunt de diaconie mensen die het niet breed hebben, o.a. door het uitdelen van kerst- en zomerattenties.

Uw gift kan overgemaakt worden op rekening NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda

Tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
Uw gift kan overgemaakt worden op rekening: NL69RABO0373720122 t.n.v. Protestantse Kerk Gouda.

U kunt ook gebruik maken van de app Appostel of via SKG Collect

Het is mogelijk om via Youtube de diensten mee te kijken. Hiermee hopen we dat alle gemeenteleden de diensten kunnen meebeleven op het moment dat deze wordt uitgezonden.

Meeluisteren met kerkomroep
Het aantal personen die de dienst via beeld kunnen volgen is beperkt door kerkomroep.nl. Het wordt daarom aangeraden om, wanneer u de dienst om live wilt volgen, de dienst te beluisteren en niet te bekijken.
Uit de ervaringen van luisteraars blijkt dat het inloggen via een app met tablet of telefoon minder storing geeft dan via de computer. Voor degenen die deze middelen hebben wordt aangeraden deze te gebruiken.