Liturgie zondag 6 juni

schip sint jan

Kerkdienst van de Sint-Jansgemeente te Gouda. De kerkdiensten worden gehouden in de Sint-Janskerk in het centrum van Gouda.

In lijn met het advies van de landelijke PKN in verband met de corona maatregelen worden de kerkdiensten via internet uitgezonden via  Youtube en via Kerkomroep.

Collectes
Eerste collecte: Missionair werk Gerard en Janneke de Wit
Sinds de zomer van 2019 wonen Gerard, Janneke, Lisa, Aron, Lars en Lotte de Wit in de wijk Schwerin-Lankow (Noordoost-Duitsland). Een wijk met veel eenzaamheid, armoede en uitzichtloosheid. De kerk speelt vrijwel geen rol van betekenis en voor velen is het evangelie compleet onbekend. In samenwerking met de Freie Evangelische Ge-meinde (Nord) hopen ze bij te dragen aan een christelijke gemeenschapsvorming in Schwerin-Lankow.

Uw gift kan overgemaakt worden op rekening NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda

Tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
Uw gift kan overgemaakt worden op rekening: NL69RABO0373720122 t.n.v. Protestantse Kerk Gouda.

U kunt ook gebruik maken van de app Appostel of via SKG Collect

Het is mogelijk om via Youtube de diensten mee te kijken. Hiermee hopen we dat alle gemeenteleden de diensten kunnen meebeleven op het moment dat deze wordt uitgezonden.

Meeluisteren met kerkomroep
Het aantal personen die de dienst via beeld kunnen volgen is beperkt door kerkomroep.nl. Het wordt daarom aangeraden om, wanneer u de dienst om live wilt volgen, de dienst te beluisteren en niet te bekijken.
Uit de ervaringen van luisteraars blijkt dat het inloggen via een app met tablet of telefoon minder storing geeft dan via de computer. Voor degenen die deze middelen hebben wordt aangeraden deze te gebruiken.