Komt een autist in de kerk…?!

Carina Bezemer

Door: Bert Wiltink

In Gouda zijn er al sinds 2002 speciale diensten voor kinderen met ASS (AutismeSpectrumStoornis) Die worden eens per drie à vier weken gehouden in de Pauluskerk tijdens de ochtenddienst onder de naam autidienst Kameleon. Wat zijn dat voor bijeenkomsten? En wie mag daar naartoe? Een gesprek met initiatiefnemer Carina Bezemer.

Een eigen plek?
In 2002 is Carina samen met een andere moeder gestart met haar zoektocht voor haar autistische zoon Bastiaan. Voor de crèche werd hij te oud, de kindernevendienst en de gewone kerkdienst bleken te hoog gegrepen. Dus was er niets voor hem in de gemeente van Jezus, die juist alle kinderen tot zich roept. Voor Carina was het een onverdraaglijke gedachte dat haar kind nooit naar de kerk zou kunnen gaan.

Pionieren
Zo begon het pionieren met de eigen doelgroep. Er werd gestart met vier kinderen en twee begeleiders, eerst in de Calvijnschool en later in een zaaltje naast de kerkruimte. Er is rust, een vaste structuur, een Bijbelverhaal met verwerking en er zijn liedjes en een gebed. En als de klok luidt vanwege het Onze Vader, gaan de kinderen staan en zingen ze Zegen ons Algoede. Dat is tevens het teken dat de dienst er bijna op zit en ze gaan opruimen.
Wat maakt deze diensten nu zo bijzonder? Carina: ‘Dat deze kinderen, die op heel veel plekken als storend worden ervaren, er in de kerk echt bij horen. Ze zijn welkom! Ook hun ouders vinden het fijn dat er voor hun kind plaats is bij God.’

‘Was het fijn bij God?’
‘Natuurlijk hoef je niet voor elke doelgroep een aparte vorm te maken, maar voor deze groep kun je niet anders’, aldus Carina. Zelfs haar zoon Bastiaan, die nu veel te oud is voor de autidienst, vraagt nog wel eens of hij naar de Kameleon mag. ‘En het is goed dat de gemeente ziet dat dit kind ook bij ons gezin hoort en dus bij de kerk. Een ruimte bij de kerkzaal maakt de kinderen ‘zichtbaar’. Ze kunnen soms onverwachte dingen zeggen, zoals die keer toen ik thuiskwam uit de kerk: ’Was het fijn bij God?’

‘En ik zal u rust geven…’
Het niveau van de groep is wisselend, op dit moment is het SBO-niveau. Kinderen kunnen communiceren met gesproken taal. De leiding wordt gevraagd. Je moet vooral affiniteit met autisme hebben en eventueel ervaring. Kinderen met autisme hebben vaak angsten, maar bij God is een plek waar de angsten weg gaan door te bidden, al is het maar voor even. Goed dat er een plaats van rust is in de gemeente voor kinderen die al zo vroeg vermoeid en belast zijn …

Met je kind een autidienst meemaken?
Mail: carinabezemer@solcon.nl
Data: zie kerkblad bij diensten Pauluskerk
Doelgroep: 4-12 jaar. Welkom!