Koffiedrinken per buurt

Vanaf september 2019 gaan we op zondag naast het gewone koffiedrinken ook organiseren dat de leden van één buurt (vallend onder één buurtouderling) met elkaar koffiedrinken. Dit zal plaatsvinden aan de andere kant van het koor dan waar de rest van de gemeente koffie drinkt. Op de Zondagsbrief komt te staan welke buurt er die zondag aan de beurt is.

De bedoeling ervan is dat: gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen elkaar leren kennen, iedereen in de gemeente af een toe een laagdrempelige mogelijkheid heeft om andere gemeenteleden te ontmoeten, de buurtouderling (eventueel samen met zijn buurtteam en buurtdiaken) de mensen uit zijn buurt wat vaker ziet en informeel beter leert kennen.