‘Kleinere Bijbelkring maakt gesprek persoonlijker en dieper’

Bijbelkring

De Bijbelkring Binnenstad Oost ging ook tijdens de lockdown door. Een impressie en een welgemeend advies.

Het Bijbelkringseizoen is bijna voorbij. Wij kijken terug op veel mooie momenten. Zoals alle kerkgangers hebben we de afgelopen tijd de meeste kerkdiensten vanuit onze huiskamers beluisterd. Contacten met andere gemeenteleden waren schaars. De kringavonden werden zo avonden om extra naar uit te zien. Digitaal, in minigroepjes of waar dat (buiten) kon met zijn zevenen hebben we samen de Bijbel gelezen, gebeden en elkaar bemoedigd. Als gemêleerde groep in en rond de Binnenstad Oost werden we ons ervan bewust in deze periode echt aan elkaar gegeven te zijn.

Bijbeltekst die iets voor je betekent
Op die avond in februari 2020 waarop premier Rutte afkondigde dat we elkaar geen handen meer moesten geven, kwamen wij nog met dertien personen bij elkaar. Zonder afstand te houden; daar had nog niemand van gehoord. We bespraken iets uit het Focuswerkboek. Twee mensen waren er voor het eerst. De volgende bijeenkomst vond achter het scherm plaats. Flink wennen! Kon je zo wel Bijbelstudie doen? De inleider had bedacht dat iedereen een Bijbeltekst mocht delen die voor hem of haar van betekenis was. Vooraf vertelden we elkaar hoe het met ons ging, ter afsluiting baden we samen. Een mooie avond, maar ook erg intensief. Zo deden we nog een paar keer online Bijbelstudie met de grote groep. Het Focusmateriaal was daarbij het uitgangspunt. Hier maakten we een korte en krachtige versie van. Om de beurt kregen we het woord. Een gesprek was mogelijk, maar had ook zijn beperkingen.

Inzoomen op dat wat je raakt
Toen de coronaregels iets werden versoepeld, besloten we de kring te splitsen in twee kleinere groepen van zeven en zes personen. Zo konden de Bijbelstudies weer in de woonkamer plaatsvinden. Wij zijn ‘de groep van zeven’. Opnieuw namen we de vrijheid het studiemateriaal minder strikt te volgen. De opdracht voor de inleider werd: neem het boekje door, ga aan de slag met wat je raakt, zoek zelf achtergrondmateriaal, maak of selecteer drie vragen, zoek er een luisterlied bij en zet alles tijdig op de app. Naarmate de groep kleiner werd, werd het gesprek persoonlijker. We leerden elkaar beter kennen en ontdekten steeds nieuwe dingen in Gods woord. Soms kozen we een eigen thema. Zo lazen een keer Ezra 3, een hoofdstuk dat raakt aan de preek van afgelopen zondagmorgen. Hier wordt beschreven hoe de teruggekeerde Joden, na zeventig jaar ballingschap in Babel, weer bij elkaar kwamen op de plaats waar de fundamenten van Salomo’s tempel lagen. Ze richtten het altaar weer op om brandoffers op te dragen en vierden het Loofhuttenfeest. Niet lang daarna maakten ze een begin met de herbouw van Gods huis. Daarbij zongen en juichten ze in beurtzang, God dankend en prijzend. Terwijl de jongeren jubelden, moesten de ouderen huilen toen ze het huis van God voor hun ogen zagen. Maar al snel waren juichen en huilen niet meer te onderscheiden, zo sterk was het geluid dat tot op grote afstand te horen was. We spraken erover door wat dat voor ons zou kunnen betekenen bij het weer samen naar de kerk gaan.

Veiligheid en verbinding
In de zomer gingen we vorig jaar langer door en hielden onze bijeenkomsten buiten. Op de laatste avond voor de vakantie aten we met elkaar, waarbij iedereen iets lekkers meebracht. We moedigden elkaar aan via de app vakantiefoto’s te delen. In september gingen we in dezelfde lijn verder. Toen het kouder werd en de coronaregels werden aangescherpt, splitsten we de groep van zeven in groepjes van drie en vier. De kringleider selecteerde die zo dat we elkaar allemaal bleven ontmoeten. Omdat naar Bijbelkring gaan een van onze weinige uitjes was, probeerden we het extra gezellig te maken. Op elkaars verjaardagen lieten we ook even van ons horen. Bij een gesprek met maar drie of vier personen moet iedereen dicht bij zichzelf kunnen blijven en zich daarom echt veilig voelen. Hoewel deze vorm voor de meesten van ons nieuw was en soms best spannend, hebben we het als verrijkend ervaren om veel met elkaar te delen. Daarbij baden we eveneens voor elkaar, voor stad en land, voor kerk en wereld. Bijzonder hoe we samen Bijbelkring konden zijn met een groep waarin er iemand nieuw was en waar leeftijden en achtergronden sterk verschillen. Tijdens de allerstrengste lockdown hebben we nog enkele keren gebruikgemaakt van Teams. Later hielden we een kringavond in de Sint-Jan. De afspraken over de voorbereiding en het vooraf delen van vragen en een lied bevallen ons goed. Zelf stoeien met het voorbereidingsmateriaal geeft de ruimte om persoonlijke accenten te leggen, terwijl de inhoud dicht bij het jaarthema blijft. Eén avond kreeg vorm volgens het principe van Lectio Divina. Daarbij wordt een kort Bijbelgedeelte aandachtig en indringend gelezen.

Herstart?
Gelukkig is het binnenkort weer verantwoord elkaar met zeven mensen te ontmoeten. Hopelijk blijft dit zo. Diverse Bijbelkringen blijken de afgelopen periode niet meer samengekomen te zijn. Begrijpelijk in deze ingewikkelde tijd. Hoewel het steeds zoeken was naar inspirerende en opbouwende vormen die coronaproof waren, hadden wij de avonden niet willen missen. Mocht uw of jouw Bijbelkring te groot zijn voor een gesprek op 1,5 meter afstand, dan moedigen we jullie aan een kleinere setting te overwegen. Dat is echt de moeite waard!

Johannes en Marjolein de Bijl, Thomas en Dinie van der Valk, Alieke Hofland, Petra Schmitz en Rieke de Kool

Niet op de foto: Thomas en Dinie van der Valk.