geldinzameling gedurende corona-crisis en introductie KerkgeldApp

download

Beste gemeenteleden,

De Corona-crisis houdt ons momenteel in haar greep. Vele, zo niet alle samenkomsten van onze gemeente zijn voor de komende weken geannuleerd. Via de digitale weg kunnen gelukkig de samenkomsten nog wel beluisterd worden. Het inzamelen van uw gaven is helaas fysiek niet
mogelijk.

Invoering van de KerkgeldApp
Als colleges zijn we al een tijdje aan het onderzoeken welke digitale mogelijkheden er zijn voor het collecteren. De vraag hiernaar is de laatste tijd toegenomen. Steeds meer gemeenteleden hebben geen contant geld meer op zak of vinden het lastig om collectebonnen aan te schaffen en deze dan ook daadwerkelijk mee te nemen naar de diensten. Onze jongste generaties weten niet beter of er wordt betaald met Tikkies en Betaalverzoeken die zij via Whatsapp distribueren.

De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) heeft de Kerkgeld App ontwikkeld om gemakkelijk te geven.
De colleges van kerkrentmeesters en diakenen hebben besloten om de Kerkgeld App nu versneld breed te gaan inzetten binnen de Goudse gemeente.

Gebruiksmogelijkheden van de KerkgeldApp
Het voordeel van het gebruik van de app is dat u er een tegoed mee kunt aankopen. Dit tegoed kunt u naar eigen inzicht besteden aan verschillende collectes over een langere periode. Hierdoor houden we de transactiekosten t.o.v. overmaken via iDEAL zo laag mogelijk. U kunt de app downloaden in de Appstore van Apple of in de Playstore van Google. Eenmaal een account aangemaakt in de app, kunt u daar de collecte kiezen waaraan u wilt geven. Er is ook de mogelijkheid om een donatie te doen of collectebonnen te bestellen. Uitgebreide instructie hoe de app kan worden gebruikt, hebben wij bijgevoegd.

Andere mogelijkheden om te geven
Behalve geven via de Kerkgeldapp kunt u ook gebruik maken van onderstaande link:
https://site.skgcollect.nl/209/pagina/4294/collecten-eredienst.html
Tenslotte kunt u ook naar een van onderstaande rekeningen uw bijdrage overmaken:
NL54RABO0373737270 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda (1ste collecte) of
NL69RABO0373720122 t.n.v. Protestantse Kerk Gouda (2de collecte)

Vragen over digitaal collecteren en installeren KerkgeldApp
Voor vragen kunt u een bericht sturen naar:
penningmeester.diaconie(at)pkngouda.nl of naar kerkelijkbureau(at)pkngouda.nl
Download hier de: instructie voor installeren van de KerkgeldApp
en ter aanvulling: hulp bij registratie KerkgeldApp

Download de kerkgeldApp via onderstaande QR code

Ondanks de droevige situatie waardoor deze KerkgeldApp nu versneld ter beschikking is gesteld, hopen en bidden we dat we op deze manier bijdragen aan de voortgang van het werk in Gods koninkrijk in Gouda en daarbuiten.
Tenslotte wensen wij u in deze onzekere tijden Gods zegen toe!

Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters / College van Diakenen

Download hier:
de brief van de College van Kerkrentmeesters / College van Diakenen