‘Jij bent Mijn geliefd kind’ (o.a. Henri Nouwen)

Mijn-geliefd-kind

In ons werk, op school en daarbuiten zijn we geneigd om onze prestaties te laten bepalen of we van betekenis zijn. Door ons werk of dat wat we doen voelen we ons gewaardeerd of zelfs geliefd. Voor we het weten, wordt dat een manier om God en mensen te laten zien wat we waard zijn. In Genesis 1 noemt God ons ‘zeer goed’ voordat we ook maar iets hebben bijgedragen aan de schepping. Onze identiteit ligt dus niet in status (wat anderen over mij zeggen), prestaties (wat ik heb kunnen bijdragen) of beloning (wat ik verdien of bezit). Geliefd zijn voordat we zelf iets presteren is puur genade. Dat mogen we telkens opnieuw horen en tot ons door laten dringen. Zodat onze identiteit ons werk kleurt en niet ons werk onze identiteit. Je werk kleurt je leven, maar is niet je leven. 

Een luistertip voor wie dieper op dit thema in wil gaan vind je hieronder. Een boeiende en indrukwekkende serie preken van Henri Nouwen met als thema ‘Jij bent Mijn geliefd kind’ (bij elkaar 1 uur en 10 minuten, maar die tijd vliegt om) gaat over de vraag wat nu je ware identiteit is. Ook heel geschikt om een keer te beluisteren met je Bijbelkring.

Jezus is de geliefde Zoon van God, in Wie Hij grote vreugde vindt. Wij zijn eveneens geliefde kinderen, geschreven in de palm van Zijn hand. Op meerdere momenten in het evangelie nam Jezus het brood, sprak Hij daarover Zijn zegen uit, brak Hij het en deelde Hij het uit. Daaraan herkenden de Emmaüsgangers Hem. Dit genomen, gezegend, gebroken en gedeeld worden weerspiegelt de manier waarop God de Vader het leven van Zijn Zoon heeft genomen, gezegend met Zijn Geest, gebroken aan het kruis en gegeven met het oog op de redding van de wereld. Kenmerken deze begrippen ook ons leven? Kunnen anderen op die manier iets van Jezus herkennen? 

‘You are the beloved’, Henri Nouwen: